Hoppa till huvudinnehåll
Inlagt av mitc_admin 3 May 2018

Är du redo att komma igång med digitaliseringsarbetet? Men vet inte var du
ska börja? Känner du att köpa in teknik är att börja i fel ände? Vill du veta vad
andra gör och samtidigt få expertstöd för att komma igång med det praktiska
arbetet? Då har vi programmet för dig.

MITC har tillsammans med Produktionslyftet drivit ett antal digitaliseringsprogram sedan 2016
och vi har sett vikten av att lägga en god grund för förändring innan företag hoppar rakt in i
tekniken. Det gör vi genom att skapa ledningens driv, medarbetarnas engagemang och en bra
förståelse för verksamhetens behov.

I Digilean-programmet börjar vi från grunden, i Lean-arbetet, och visar på hur ett systematiskt
arbete med förbättringar lägger ett fundament för att fortsätta utvecklingen av företaget med
hjälp av den digitala tekniken.

Programmet kombinerar ökad förnyelseförmåga (Lean) med behovet av att strategiskt jobba med
digitalisering av verksamheten. Medverkande företag får även möjlighet att testa sina kunskaper i
ett digitaliseringsprojekt från idé till kravspecifikation.

Programmet drivs i nätverk med individuell coachning mellan de gemensamma nätverksträffarna.
Det är ett beprövat sätt att hämta hem ny kunskap, testa nya verktyg och stärka företagets
konkurrenskraft.


I Digilean får ni arbeta med:

  1. Vikten av förnyelsearbete och de utmaningar mitt företag står inför
  2. Strategi för digitalisering
  3. Projekt inom digitalisering

 

Kostnad: 24 000 kronor per företag.
Målgrupp: Små och medelstora industriföretag (typiskt 10-50 anställda, upp till 250 anställda).
Deltagare: 2-4 personer per företag som representerar VD/motsvarande, person/er med mandat att driva förändring samt arbetstagarperspektiv. 4-8 företag/nätverk.
Omfattning: Fem inledande nätverksträffar, coachning 25-30 timmar per företag samt 2-3 avslutande nätverksträffar.
När: Start i maj 2018, avslut i december 2018.
Var: Eskilstuna samt hos medverkande företag (från Sörmland och Västmanland).
Anmälan: Intresseanmälan görs till anna.bird@mdh.se.
Generell information: Anna Bird · MDH/MITC 0736-62 06 54 · anna.bird@mdh.se
Information om innehållet:
Niklas Olsson · MITC · 070-323 22 10 · niklas.olsson@mitc.se
Birgitta Öjmertz · Swerea IVF/Produktionslyftet · 070-780 61 52 · birgitta.ojmertz@swerea.se

 

Upplägg

Vi tror att minst två personer från ert företag bör delta och att ni representerar företagets ledning.

Upplägget består av fem inledande nätverksträffar för att formulera er framtidsbild kopplad till digitaliseringens utmaningar och möjligheter samt att ta fram en plan för ett konkret nästa steg.

Som avslutning kommer vi sedan ha ytterligare två till tre nätverksträffar för erfarenhetsutbyte (lära av andra) med fokus på den långsiktiga digitaliseringsstrategin för er verksamhet och också hur den kopplar till företagets övergripande strategiarbete.

Parallellt med de gemensamma nätverksträffarna kommer respektive företag att få coachning av en erfaren coach, som stöd i arbetet med ett konkret pilotprojekt för digitalisering i er verksamhet. Detta beskrivs mer utförligt nedan.

Träff 1: 30 maj 2018 – Digitaliseringens utmaningar och möjligheter samt behovet av förändringsförmåga
En omvärldsanalys presenteras med tonvikt på digitalisering. Vi kommer också gå igenom vad som krävs för förnyelse i grunden och presentera metoder för detta med Lean som grund.

Träff 2: 19 juni 2018 – Inspirations- och studiebesök
Vi kommer att besöka ett företag som tidigare genomfört liknande program, det finns många inspirerande exempel i vårt nätverk. Här får du chans att se vad som är möjligt, men också vad som krävs.

Träff 3: 28 augusti 2018 – Utmaningar och ambitioner
Utgående från företagets viktigaste intressenter (kunderna, medarbetarna, ägarna och det omgivande samhället) kommer ni att identifiera vad som är viktigast för att kunna vara ett välmående företag i framtiden. Ett frivilligt företag i gruppen är värd för träffen och används som exempel. Företagen i nätverket förväntas sedan fördjupa analysen ”hemma”.

Träff 4: 18 september 2018 – Nuläge med kartläggning
En flödesorienterad kartläggning tar fram en ögonblicksbild av hur det ser ut just nu, vilket sällan är som vi tror det ska vara. Även här används ett frivilligt företag som värd för träffen, varefter alla gör motsvarande på hemmafronten.

Träff 5: 9 oktober 2018 – Presentation av strategier och pilotprojekt
Med hjälp av era nya kunskaper och de verktyg vi gått igenom kommer ni att utarbeta en motiverad målsättning för ert företag och identifiera ett pilotprojekt inom digitalisering som ett nästa steg att arbeta vidare med. Vid träffen kommer alla att presentera detta för övriga och få en återkoppling.

Efter Träff 5 arbetar ni vidare under hösten med era pilotprojekt med digitaliseringsfokus och stöd från oss i form av coachning där ni bäst behöver det.

Vid Träff 6-8 kommer ni utbyta erfarenheter med varandra kring arbetet och också få kunskapstillförsel med fokus på digitalisering utifrån de frågeställningar som är aktuella för er. Ni kommer även arbeta vidare med den långsiktiga digitaliseringsstrategin för er verksamhet och hur den kopplar till företagets övergripande strategiarbete. Detta som ett avstamp för er fortsatta resa.
 

steg.png

 

Arrangeras inom ramen för TransMission och Produktionslyftet

bottom.png