Smart produktion – MITC 4.0 är ett projekt för att fortsätta utveckla Eskilstuna och Mälardalsregionen som ett centrum för produktionsutveckling. Ett centrum där framtidens nya produktionslinor tas fram och tillverkningsutmaningar löses.

 

Syftet med MITC 4.0 är Läs mer

Digilyftet är ett pilotprojekt i Östra Mellansverige i syfte att skapa insikt om utmaningar och möjligheter med industriell digitalisering. Målgruppen är små och medelstora industriföretag – inklusive industrinära tjänsteföretag.

Projektet väver samman erfarenheter från Läs mer

Projektet är ett gemensamt projekt för länets aktörer i syfte att stärka industriföretag i Sörmland. ALMIs, Östsvenska handelskammarens och MITCs samlade resurser står alla till länets mindre och medelstora industriföretags förfogande för att stötta dem i deras utveckling. Insatserna styrs av Läs mer

Kartläggning vid teknikföretagen i regionen, av utbildningsbehov och kompetensbehov på 5-10 års sikt, för att möta den snabba teknikutvecklingen.
Det gör vi genom att:

• Uppdatera och komplettera tidigare kartläggningar

• Kartlägga nya behov. Identifiera/utveckla nya  Läs mer

Mälardalen är ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av fordon, framförallt tunga fordon, här finns runt 200 leverantörer. Just nu utvecklas drivtekniken snabbt och vi går mot eldrivna fordon. Det skapar nya möjligheter samtidigt som det har stor påverkan på befintliga företag och Läs mer