Eskilstuna Elektronikpartner är ett av de företag som ingått partnerskap med MITC. Mikael Joki, företagets VD, är stolt över framstegen de gjort sedan partnerskapet inleddes:
“Vårt företag är beroende av ständig industriutveckling. MITC arbetar för just detta, och har hjälpt oss att förbättra vårt sätt att driva och styra vår verksamhet”.
Vi på MITC har tillsammans med Eskilstuna elektronikpartner arbetat med flera olika projekt för att tillsammans utveckla industrin i regionen. Ett av dessa projekt utfördes tillsammans med forskningsassistent Erica Visti och resulterade i en ny produkt redo för marknaden.

 

MITC light-företaget CH Industry hade behov av att optimera sin monteringspress av säkerhetsdörrar. En av våra koordinatorer vände sig då till Mälardalens högskola och fick kontakt med ingenjörsstudenten Johannes Kautto, som gärna ville sätta sina kunskaper på prov. “MITC har hjälpt mig att tillämpa teorin vi läser i skolan på en verklig arbetsplats”.

Johannes arbetade som forskningsassistent inom projektet och tillsammans med en projektgrupp hos CH Industry optimerade han utrustning, verktyg, materialflöde, dörrkonstruktion samt arbetsmetoder för att öka produktiviteten i monteringen. Daniel Serrander, VD på CH Industry är mycket nöjd över Johannes arbete vilket gav företaget hjälp och avlastning under den tremånadersperiod Johannes arbetade med projektet.

“Samarbetet med en student var kul och givande för båda parter! Johannes var superproffsig och hjälpte oss med flera olika uppdrag”.
- Daniel Serrander, VD CH Industry.

 

Volvo GTO i Köping är ett av MITC:s partnerföretag. Detta har lett till flera olika projekt som har varit nyttiga både för Volvos verksamhet samt forskning och lärande på Mälardalens högskola. Linda-Maria Jonsson, tidigare student vid högskolan fick genom vårt partnerskap möjlighet att utföra sitt examensarbete på Volvo GTO.

Med stöd och hjälp från handledare från både högskolan och Volvo skapade Linda-Maria en kostnadsbräkningsmodell för Cost Deployment inom bearbetningsteknik, något som bidragit till att företaget kan behålla sin konkurrensfördel. Antti Salonen, Linda-Marias handledare är stolt över Linda-Marias insats och beskriver henne som en högpresterande student.
“Att handleda Linda-Maria var roligt och mycket stimulerande”.

Linda-Marias examensarbete resulterade i en standardiserad kostnadsberäkningsmodell som används inom Volvos underhållsavdelning.

CH Industry är ett av de företag som medverkat i MITC light. Daniel Serrander, produktionschef på CH Industry, såg detta som en inspirerande och lärorik resa:
“MITC light är ett bra sätt att komma i kontakt med andra företag i regionen, lära av varandra och hjälpa varandra med goda ideér”.

Förutom medverkan i MITC light, hjälpte vi på MITC företaget med stöd och kompetens från Mälardalens högskola. Studenten Johannes Kautto arbetade som forskningsassistent hos CH Industry under en tremånadersperiod. CH Industry är nöjda med Johannes arbete och företaget ser fram emot fler projekt tillsammans och med hjälp av MITC.

“Vi är glada för den hjälp vi fått av MITC och studenter från Mdh”.