Vincent Adoue, Chef för tekniska projekt och Tech Center

Trots ingenjörsutbildningar från både Frankrike och Spanien har jag aldrig sett något liknande upplägg som MITC. Här är jag både en del av akademin och näringslivet utanför, en neutral arena som är mer öppen än både forskargrupperingar och interna företagsprojekt.

Mer om Vincent

Goda exempel

KTP – Tidning

Anmäl dig till våra sändlista för att ta del av våra aktuella aktiviteter.