Allt att vinna på att automatisera tillverkningen – vi visar vägen till en lyckad satsning

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer.

Det gäller att tänka igenom satsningen noga för den skall bli bra och ge önskade effekter. Ta chansen att tillsammans med våra experter och coacher lära mer om hur möjligheterna med automation kan utveckla ert företag.

Hur kan automatisering utveckla din verksamhet? Detta seminarium är perfekt för dig som funderar på möjligheterna och som vill veta mer och bolla frågor och idéer med experter och andra företagare.

Vi kommer att varva information med diskussion och ha fokus på frågan ”Varför automatisera?” – så kan automation utveckla och förbättra er verksamhet. Vi kommer också att prata om viktiga faktorer att tänka igenom innan man sätter igång. Experter och coacher inom Robotlyftet finns med för att hjälpa er till nästa steg på vägen.

Boka din plats

AGENDA
 • 8:30 Välkomna!
 • 8:40 Presentationer, exempel och resonemang kring automation med Robotlyftets experter: Magnus Widfeldt, Bernt Henriksen och Lars-Gustav Gustafsson.
 • 9:15 Kort paus
 • 9:20 Diskussioner kring olika frågeställningar tillsammans med andra företag, coacher och experter i breakout rooms.
 • 9:35 Återsamling och sammanfattning av diskussioner.
 • 9:45 Tack för idag!
Om föreläsarna, expertgruppen:

Magnus Widfelt, RISE som är forskare  främst inom flexibel automation och additiv tillverkning. Inriktningen är industriorienterad och tillämpad, med utgångspunkter från både lean produktion och tekniska lösningar. Magnus är bland annat projektledare för LoHi Swedprod inom flexibel automation i låga volymer och hög flexibilitet.

Lars-Gustaf Gustafsson, RISE Forskare och Coach inom området förändringsförmåga hos företag och organisationer. Lars-Gustaf bygger sitt arbete på Lean principerna och kopplar ihop dessa med kundernas köpbeteende i nutid och framtid och vilka utmaningar och förändringar kommer organisation och flöden att behöva genomföra. Lars-Gustaf har bred erfarenhet gällande, ledarskap och dess påverkan på organisationens beteende, förändringsförmåga i organisationer, produktion och processer, produktionsteknik och automationsteknik samt kvalitetsfrågor.

Bernt Henrikson brinner för automation och produktion och En mycket erfaren verksamhetsutvecklare. Det finns få personer i Sverige som matchar av vad Bernt kan erbjuda vad gäller kunnande om hur man bygger upp industriella automationssystem när det gäller hela spannet från ERP till maskinnära utrustning och han har lett uppbyggnaden av anläggningar i flera branscher.


Aktiviteten arrangeras inom ramen för Robotlyftet. Projektet Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 17 juni 2021
 • Tid: Klockan 08:30 till 09:45 · Lägg till i kalender
 • Plats: Online
 • Upplysningar:

  Målgrupp: Små- och medelstora industriföretag som funderar på möjligheter att automatisera och robotisera

  Arrangör: IUC Sverige AB