Namn Organisation
0 deltagare

Automationsstrategier, kollaborativa applikationer med robot – Projekt DYNAMITE, SIILab

Kan kollaborativa robotar vara något för ert företag?

Via Produktion2030 arrangerar vi en workshop på temat kollaborativa robotar och automationsstrategier.

En strategi för ökad automation måste till för att Sverige ska öka effektiviteten. Prisbilden på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns många kollaborativa robotar på marknaden. Men vilken är rätt för just ert företag? Denna workshop syftar till att få bättre insikt i vad som finns på marknaden idag samt hur man kan tänka gällande strategier för smart automation.

Hur ser ni på ert företag på en ökad automatiseringsgrad och att införa robotar som samarbetar med befintlig personal? Är det en kittlande tanke så ska ni vara med på denna dag som kombinerar teori och praktik.

Dagens innehåll är baserat på resultat från Produktion2030:s projekt Dynamite och Chalmers testbäddar, SIILab och leds av Åsa Fasth-Berglund från Chalmers tekniska högskola, som är specialist inom området.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
Tid: Tisdag 28 september, kl. 9.00-12.00
Plats: Online
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan
Anmälan: Senast 22 september, 2021
Arrangörer:IUC Kalmar, GTC och RISE inom ramen för Produktion 2030

Boka din plats

Agenda
09.00 Incheckning
09.10 Välkomna o presentationsrunda

09.30 Finns det kollaborativa robotar?
– Säkerhet kring en kollaborativ robotcell
– Automationsstrategier
– Hur ser det ut idag hos er och ert nästa steg i automation?
– Diskussion och gruppövning

11.45 Summering, nästa steg.
Utvärdering

12.00 Avslut


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Praktisk information

  • Datum: Tisdag den 28 september 2021
  • Tid: Klockan 09:00 till 12:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: Online
  • Upplysningar:

    Arrangörer:IUC Kalmar, GTC och RISE inom ramen för Produktion 2030