EXJOBBSDAGEN 2022

13 oktober

Skulle er verksamhet kunna utvecklas med hjälp av ny forskningsbaserad kunskap och nya infallsvinklar?

Eller har ni idéer som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet!

Allt fler verksamheter inom både privat och offentlig sektor, inser fördelarna med att involvera studenter i sina projekt. Varje år arrangerar Mälardalens universitet uppsats- och exjobbsdagar som är ett gyllene tillfälle att presentera och profilera er verksamhet samt erbjuda en ambitiös student ett spännande uppdrag hos er.

Hur går det till?
Alla studenter gör ett självständigt arbete vid slutet av sin utbildning, det kallas examensarbete, uppsats eller exjobb, beroende på ämnets inriktning och tradition. Exjobbet eller uppsatsen kan bygga på ett förslag från en arbetsgivare, men kan också vara en studie på studentens eget initiativ. Under Uppsats- och exjobbsdagarna får ni chans att presentera ert företag och uppdrag via en meetingspot och/eller företagspitch, vilket ger möjlighet till personliga möten.

Vilka fördelar finns med att involvera en student?

 •  Det finns flera fördelar med att låta en student genomföra sitt exjobb eller sin uppsats i er verksamhet:
 •  En student med färsk forskningsbaserad kunskap kan ofta komma med nya perspektiv på ett problem eller en frågeställning.
 •  Studenten är van vid att ta initiativ, arbeta självständigt och kritiskt granska information.
 •  Studenten är en presumtiv medarbetare. Detta är ett bra tillfälle att marknadsföra er verksamhet i rekryterande syfte.

Exjobbsdagen den 13 oktober arrangeras av MDU tillsammans MITC med fokus på industri och industrinära tjänster. Inom följande ämnen och områden kan studenterna genomföra ett exjobb eller en uppsats:

 • Produktion, logistik, produktutveckling
 • Innovation
 • Informationsdesign
 • Intelligenta inbyggda system
 • Robotik
 • Industriell ekonomi

Har ni några frågor?

Vänligen kontakta tiina.kikerpuu@mdu.se

Välkomna!

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 13 oktober 2022
 • Tid: Klockan 13:30 till 17:30 · Lägg till i kalender
 • Plats: MITC
 • Upplysningar:

  Deltagandet är kostnadsfritt, men kräver er anmälan som vi behöver få in senast den 18 september.