Namn Organisation
0 deltagare

Hållbarhet i fokus på Abetong

Abetongs H-fabrik i Vislanda påbörjade Produktionslyftets 18-månadersprogram under 2019. Då hade de redan startat ett utvecklingsarbete där Produktionslyftet kunde tillföra en passande metodik.

Foto från Abetong Vislanda. Fotograf: Jonas Ljungdahl.

Vid seminariet berättar Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda, och Torbjörn Nilsson, chef för strategiska projekt, om Abetongs förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och säkerhet. Det är framför allt inom ledarskapsutveckling som fabriken i Vislanda har åstadkommit stora förändringar med hjälp av Produktionslyftets metodik. Några exempel:

  • Kraftigt ökat antal riskobservationer
  • Nya standardiserade arbetssätt med fokus på ergonomi och säkerhet
  • Mångkunnighet för ökad flexibilitet och kompetenskartläggning för vidareutveckling
  • Stabila plattformar och utbildning och träning inom coachande ledarskap
  • Kraftig ökning av förbättringsförslag från medarbetarna
  • Stora satsningar på individens arbetsmiljö

Även kvalitet och ekonomi har förbättrats:

  • Mer än 20 procent ökat produktionsvärde
  • Mer än 15 procent ökad produktivitet i gjuthallarna

Välkommen att ta del av lärdomarna från Abetongs förbättringsarbete. Seminariet leds av Christian Silvasti, coach på Produktionslyftet.

Praktisk information