Namn Organisation
0 deltagare

Hej Företagare!

Vilken nytta har ditt företag av MDU, Sveriges nyaste universitet? Hur kan vi samarbeta? Välkommen till vår träff den 15 november, för att få reda på hur ditt företag kan utvecklas och stärkas i samverkan med MDU!

Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa studenter och forskare, samt att lyssna till andra företag om deras erfarenheter och insikter av att samarbeta med MDU.

Några exempel som kommer att presenteras:

 • Vad ett exjobb och uppsatsarbete innebär. Hur det genomförs och hur du kommer i kontakt med studenter.
 • Varför små och medelstora företag är viktiga för forskningen på MDU. Hur forskning kan bidra till utveckling av ditt företag.
 • Vilka möjligheter det finns att stärka dina kompetenser och utbilda anställda.

Små och medelstora företag (SMF) spelar en viktig roll för MDU. Näringslivet är viktiga partners som arbetsgivare, men också i utvecklingen av utbildningar och genomförandet av forskning.

Tillhör du ett mindre eller medelstort företag, som vill utvecklas och lära känna MDU bättre? Välkommen att anmäla dig!

Program

 • Mingel och lunch

 • Välkomna till Mälardalens universitet!

  Helena Jerregård, vicerektor för samverkan, MDU
  Niklas Edmark, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun

 • Utveckla din verksamhet med hjälp av studenter

  Examensarbeten och projektkurser
  Peter Wall, vd, Mälarplast AB
  Elsa Ottosson, student, examensarbete inom produkt och processutveckling
  Coacha en student i Mentorprogrammet
  Peter Kekesi, Product Manager & Sports Vertical Lead, DataTalks – Mentor
  Fernando Aliaga Narva, student, International Business Management – Adept

 • Forskning och samverkan som bidrar till tillväxt

  Företagsstöd på Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och MDU
  Erik Olsson, Head of Product Development, X-shore
  Svante Sundquist, projektledare, MDU/MITC
  Utveckla ditt förtag med Tillväxtmotorn
  Gabriella Mast Weggeman, processledare, Tillväxtmotorn

Arrangeras av Tillväxtmotorn, MDU:s samverkansplattform för små och medelstora företag. Genom Tillväxtmotorn kan du tillsammans med andra
företagsledare och erkända experter inom affärsutveckling, ta både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.
Tillväxtmotorn

Praktisk information