Organisation
MITC
1 deltagare

Digitalt program för SME-Företag

LEAN 4.0 del 2

Start 10 dec

Ökad kunskap om industri 4.0 teknologier förbättrar kommunikationen i företag och lägger grunden till bättre samarbeten och affärslösningar mellan kund och leverantör. Syftet med programmet LEAN 4.0 är att stärka era kompetenser på området och identifiera problem som går att lösa med de nya teknologierna.

Du får dessutom möjlighet att tillämpa några enkla teknologier i din egen verksamhet!
LEAN 4.0 del 2 är ett program på basnivå för anställda på alla nivåer i små- och medelstora företag. Det är byggt runt fem seminarier, med förberedande uppgifter och frågeställningar till deltagarna, samt enkla hemuppgifter efter seminariet.

Ett SME-företag är ett företag som sysselsätter färre än 250 personer, och  antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro

 • 3D-printing i praktiken 2 tim, 10 dec
 • Tillämpning av VR och AR i produktionen 2 tim, 17 dec
 • AI i produktionen 2 tim, 14 jan
 • Simulering av produktionsprocesser 2 tim, 21 jan
 • Kollaborativa robotar i produktionen 2 tim, 28 jan

Start den 10 dec följt av tillfällen 17 dec, 14, 21 & 28 jan.
Tiden för alla seminarier är fredagar kl. 13.00-15.00

LEAN 4.0 körs helt digitalt via Zoom

För mer info, kontakta:
San Giliyana | 073-622 16 61 | san.giliyana@mitc.se

Praktisk information

 • Datum: Fredag den 10 december 2021
 • Tid: Klockan 13:00 till 15:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Online
 • Upplysningar:

  Ett program på 5 delar

  Utförs inom ramen för projektet TransMission med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)