Namn Organisation
0 deltagare

SÖKER DU EN INGENJÖR?

För dig som behöver anställa ingenjörer

MITC i samarbete med Naz Consulting bjuder in till Match- Tech, en nätverksträff för bättre integration, ökad inkludering & mångfald inom teknikbranschen.

Många teknikföretag står idag inför den stora utmaningen att hitta och anställa skickliga ingenjörer. För att klara av den utmaningen behöver vi hitta nya former av samarbeten. Ett sätt kan vara att bygga broar mellan utrikesfödda ingenjörer och företag runt om i Mälardalsregionen. Men hur gör man det? Det är här vi vill hjälpa er på traven.

Syftet med träffen är att ni som företag ska få chansen att hitta och knyta nya kontakter med ingenjörer som kanske blir er nästa kollega.

 

Så här går det till

På nätverksträffen får företag träffa ingenjörer med kompetenser inom produktion, maskinteknik, logistik, elektronik och IT.

Målet är att stärka och bredda era rekryteringskanaler samtidigt som skickliga ingenjörer får förutsättningar att bidra med sin kompetens och komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Detta är också en satsning i att stärka företagens mångfalds- och inkluderingsarbete runt om mälardalsregionen genom att just fokusera på denna målgrupp.

Träffarna genomförs kring kompetens- och erfarenhetsutbyte i workshop-form.

Workshopparna går till så att företaget i förväg skickar in en frågeställning kring ett problem eller utmaning som ni vill diskutera och höra andra ingenjörers perspektiv på. Det ger en unik möjlighet att ta del av de kunskaper och kompetenser som ingenjörerna besitter. Målet är inte att lösa problemet eller utmaningen utan snarare dialogen och idéerna som uppstår.

Ingenjörerna lämnar en intresseanmälan till nätverksträffarna för att sedan handplockas utifrån de kompetenser och behov som företagen skickar in.

Efter genomförd träff ska ni som företag ha möjlighet att rekrytera en eller flera ingenjörer om ni känner att ni har hittat er nästa kollega bland deltagarna.

Skulle ni som företag vara i ytterligare behov av att få anställningen av ingenjören i mål finns vår partner där för att stötta och hjälpa er med exempelvis onboardingprocessen, språkkurser och andra insatser som kan komma att behövas för att få hållbara och långsiktiga anställningar.

Vi vill också under nätverksträffarna öka kunskaperna både hos företagsrepresentanterna och ingenjörerna, genom att inspirera er inom ett ämne där vi bjuder in gästföreläsare samt ge er möjligheten att knyta värdefulla kontakter med andra företag.

 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss.

Ulrika Allgren Strand, ulrika.strand@mitc.se 076-001 60 06

Elvira Synnelius, elvira.synnelius@mdu.se 070-435 32 19

 

Varmt välkomna till Match- Tech!

 

Med vänliga hälsningar,

Projektteamet

 


 

 

Praktisk information

  • Datum: Torsdag den 8 september 2022
  • Tid: Klockan 12:30 till 16:00 · Lägg till i kalender
  • Plats: MITC
  • Upplysningar:

    Drop-in lunch från 11.30