Tillväxtmotorn Kvinna i Industrin

Anmälan till programmet

Programmet riktar sig till kvinnor i ledande position i bolag inom Industri och industrinära tjänster.
I programmet får du möjlighet att inhämta ny kunskap, nätverka med branschkollegor och samtidigt lyfta frågor i förtroende.

Programmet omfattar 10 träffar, en träff/månad, 3 timmar/träff.

Målgrupp : 10-12 kvinnor i ledande position från SME och stora bolag

Processen : Ny kunskap/föreläsningar, frågeställningar från gruppen/gruppcoaching samt personlig presentation från deltagarna (personlig resa och karriärstrategi). Förtrolighet skapas genom sekretessavtal

Kostnad : 10 000 kr/person (exkl moms)

Programmet drivs av Transmission i samarbete med Fordonskomponentgruppen. Programmodellen baseras på Mälardalens högskolas framgångsrika program Tillväxtmotorn. Transmission är en regional kraftsamling för att stärka befintliga och potentiella underleverantörer till fordonsin¬dustrin. MITC, Mälardalens högskola, Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet är parter i projektet som finansieras av EUs Regionala Fond, Tillväxtverket och Regionen. Arbetet stöttas av Fordonskomponentgruppen och RISE IVF.

Praktisk information