Besök oss på underhållsmässan!

Nyhet · 23 maj 2022

Vill du prata om ”Underhåll som en del av industri 4.0”? Sök upp vår kollega San Giliyana! vi finns i Attraktiv Industri montern B04:32

Som industridoktorand hos MITC har San inriktat sin forskning på teknologier för smart underhåll, som tillexempel Cloud Computing, Big Data and Analytics, Augmented Reality (AR), med flera.  Han driver även det nystartade Underhållsnätverket.

underhall.se/exhibitors/malardalen-industrial-technology-center-ab/

På Underhållsmässan samlas representanter från industrin och leverantörer inom driftsäkerhet, underhåll och produktion. Här finns kunskapen som bidrar till att kompetensutveckla branschens aktörer i syfte att ställa om till ett smartare underhåll med ökad tillförlitlighet och långsiktig lönsamhet som följd.

Uppkopplade maskiner genererar stora mängder data som kan användas till att planera underhållet på ett mer effektivt sätt. På så sätt sparas pengar, arbete och miljö. Men hur går det till och hur har andra gjort? Detta är genomgående fokus i scenprogram och aktiviteter på Underhållsmässan 2022.

Attraktiv industri innebär att arbeta med ny smart teknik samt att skapa en kultur som främjar operatörens hälsa och kreativitet och som samtidigt attraherar unga. Att ha en attraktiv arbetsplats innebär att skapa ett innovativt och hållbart arbetsklimat, vilket förutsätter jämställdhet och mångfald.

Datum: 31 maj – 3 juni 2022
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Passa också på att besöka vårt systernätverk Kvinnan i Leverantörsindustrin 

Nätverket ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” bjuder in till mingel på Underhållsmässan

Kvinnan i Leverantörsindustrin är ett nätverk som har funnits sedan 2015. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats för kvinnor inom fordonsindustrin, med en förhoppning om att förbättra jämställdheten och integrationen. Ett av målen är att få fler kvinnor intresserade av fordonsindustrin, få yngre tjejer att intressera sig för branschen och synliggöra kvinnor i ledande positioner. Nätverket har idag över 200 medlemmar och intresset är stort.

Fredagen den 3 juni så bjuder FKG – Fordonskomponentgruppen in till träff med nätverket Kvinnan i Leverantörsindustrin på Underhållsmässan i Göteborg! Lunch, spännande föredrag och trevligt mingel väntar som alltid. Även en presentation och diskussion om mötet med Tomas Eneroth angående främjande av jämställdhet i industrin.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta info@fkg.se

informationen i denna nyhet kommer ifrån underhall.se

Underhållsnätverket

Läs vidare