Bli mentor och utveckla dina ledaregenskaper

Inbjudan · 10 november 2021

Det är inte alltid lätt för studenter och arbetsgivare att hitta varandra. Därför har Mälardalens högskola tagit fram mentorprogrammet, vars syfte är att stärka relationerna mellan högskolans studenter och arbetsgivare.
Lär känna en student (adept) och dela med dig av dina erfarenheter.

Varför bli mentor?

Mötet med studenten kan ge dig nya infallsvinklar på din mentorskap och ge dig chansen att reflektera över dina erfarenheter, din arbetsplats och ditt arbete.

  • En möjlighet att möta en tänkbar, kommande rekrytering.
  • Nätverk av forskare och akademiker.
  • Insyn i högskolans utbildningar, deras innehåll, och hur högre
    utbildning förbereder studenterna för arbetslivet.

Mentorprogrammets upplägg

Programmet pågår under perioden januari till mars. Under denna period träffas student och mentor regelbundet vid tillfällen som passar dem båda. Utöver det anordnas gemensamma träffar där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter.

Studenterna som deltar

Studenterna som erbjuds att delta är sistaårsstudenter som läser inom MDH:s EFMD-ackrediterade program:
International Business Management (IBM)
Magisterprogrammet i internationell marknadsföring (IM)

EFMD-ackreditering

EFMD Programme Accreditation System är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå. Att få en EFMD-ackreditering är ett kvitto på att programmet har hög kvalitet och står väl i ett internationellt perspektiv inom både utbildning och fakultetsforskning.

Vill du vara med?

  • Senast den 30 november behöver du göra en intresseanmälan till mentorprogrammet.
  • Du som mentor erbjuds att delta om det finns en student som matchar din profil och inriktning.
  • Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här Läs mer om programmet här

Har du några frågor?

Kontakta Noushan Memar: noushan.memar@mdh.se
Alternativt Tiina Kikerpuu: tiina.kikerpuu@mdh.se