Anna Bird

När jag studerade på universitet i London var organisationer och företag i nätverk huvudintresset med nya sätt att tänka kring samarbeten och strukturer. Otroligt spännande med lärandet mellan organisationer, den tillit som byggs i olika forum och vad som driver utvecklingen framåt. Efter 11 år i England inklusive en sejour på Yahoo tog jag med mig min bachelor och master till Sverige och landade på Mälardalens högskola för att bygga vidare på mitt intresse för innovation, utveckling och samverkan – allt det som MITC idag står för.

2009 var jag med och byggde Tillväxtmotorn för SME, ett framgångsrikt koncept som stöttar företagens VD i nätverk. Över 250 företag har genomgått programmet och det lever fortfarande kvar i all välmåga på högskolan. 2012 tog vi dock det viktigaste beslutet av alla: Etablerandet av Mälardalens Industrial Technology Center. Ursprungligen var tanken att sälja forskartid mot näringslivet där jag såg möjligheten till en vidareutveckling mot samproduktion mellan industri och akademi med kraft åt båda hållen.

Jag tror på samtidens sätt att jobba där vi bryter hierarkier och barriärer med en fot i akademin och en fot i industrin. Vi arbetar över organisationsgränser, otroligt olika vad gäller personligheter, kompetenser och erfarenheter men samtidigt så lika i vår strävan framåt. Det är också MITCs styrka, alla vet att vi skapar fantastiska resultat tillsammans, men också att vi kan växa med externa resurser och kompetenser som tas in vid specifika projekt. Vi är inkluderande i kombination med att alla brinner för sitt eget arbete. Tillsammans ringar vi in en helhet där alla känner sin plats och uppskattning för vad de bidrar med.

anna.bird@mitc.se LinkedIn