Skip to main content
Anmälningsuppgifter
Om seminariesserien genomförs fysiskt, bjuds det på förtäring
Personnummer vid deltagande som privatperson

Du anmäler dig till ett event finansierat av Tillväxtverket, dina anmälningsuppgifter och ditt deltagande redovisas för Tillväxtverket efter eventet, du kan komma att bli kontaktad av Tillväxtverket angående ditt deltagande.