Skip to main content
Submitted bymitc_admin on29 May 2020

Välkommen till online-seminarieserien INDUSTRY 4.0
Industry 4.0 eller fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier. 

Konceptet har koppling till Internet of Things och ger att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att fabriken ska kunna organisera sig själv. 

I denna seminarieserie på elva delar får vi en orientering i industri 4.0s beståndsdelar. Alla delar är helt digitala och de flesta är på engelska.

Alla tillfällen är kl 10.00-12.00

 

ANMÄLAN

Anmäl dig till mimi.axelsson@mdh.se. Ange namn, E-post samt företag i din anmälan. 

Ange om du anmäler dig till alla tillfällen eller bara vissa utvalda.


INNEHÅLL

Datum Handledare Ämne
8 maj Mats Ahlskog Intro Industry 4.0
15 maj Moris Behnam, Mohammad Ashjaei IIoT
29 maj Shaibal Barua AI
5 jun Ioanna Aslanidou Simulation
12 jun Francesco Flammini Cyber Security
26 jun Leo Hatvani VR/AR
14 aug Antti Salonen Maintenance
21 aug Christopher Gustafsson AM
28 aug Mikael Hedelind Cobot
4 sep Konstantinos Kyprianidis Optimisation
11 sep Koteshwar Chirumalla Industralisation

 

https://www.mdh.se/kalender/2020/maj/seminarieserien-industry-4.0

 

FÖR MER INFORMATION

Kontakta Mimi Axelsson, mimi.axelsson@mdh.se

Seminarieserien ligger inom ramen för projektet Premium.
I projektet Premium erbjuder MDH skräddarsydda kurser för morgondagens industri. MDH vill ge förutsättningar att driva hållbar och smart produktion i Sverige och har tagit fram ett skräddarsytt fortbildningsprogram.

English