Skip to main content
Submitted bymitc_admin on3 May 2017

MITC hjälper ert företag att driva produkt- och produktionsutvecklingsprojekt i samarbete med andra företag.

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig till industriföretag som ser potential i kunskapsutbyte med andra företag och akademi för att utveckla sig.

Genomförande
Projektet löper under 12 månader. På 6 gemensamma workshops erbjuds ert företag verktyg och kunskap för att arbeta vidare på hemmaplan, med möjlighet till extra stöd i form av studenter och forskningsassistenter som kan utföra direkta uppdrag i er verksamhet.

Resultat
Målsättningen är att bidra till, och stötta, ert företag i genomförande av ett konkret projekt inom produkt- eller produktionsutveckling.

Kontakt
Niklas Olsson, verksamhetsledare, MITC
niklas.olsson@mitc.nu

Swedish