Skip to main content
Submitted bymitc_admin on12 February 2019

 

 

Affärsbaserad produkt- och processutveckling (PPU416)

Har ni behov av en förbättring inom er produktion? Eller behöver ni förbättra er affärsmodell?  Passa då på att dra nytta av projekten som hålls i Affärsbaserad produkt- och processutveckling. Mälardalens Högskola ger er chansen att få insikt i de teoretiskt bästa lösningarna på era problem samt hur arbetet för att identifiera den typen av lösningar går till.

 

Produkt- och Processutveckling (PPU424)

Behöver ni som företag hjälp i produktutvecklingen? I den här kursen som går under en hel termin finns chansen för er som företag att ta hjälp av studenter för att utveckla en ny produkt eller vidareutveckla redan existerande produkter.

 

Industrial Excellence (PPU412)

Ta del av sista-års studenter på civilingenjörsprogrammet inom produkt och process utveckling och låt dem göra en förbättringsstudie på en av era produktionsprocesser.

 

Konkurrenskraftiga produktionssystem (PPU414)

Har ni en produkt vars produktionsprocess skulle behöva optimeras? Var då en del i projektet i kursen konkurrenskraftiga produktionssystem.

 

Industriell produktion och logistik (PPU210)

MITC och Mälardalens högskola erbjuder företag i regionen ett koncept där ett studentteam kartlägger och analyserar ett avgränsat produktionsavsnitt med syfte att få en ökad förståelse för industriell produktion.

 

Kreativ konceptutveckling (INO235)

Var del i ett projekt som tar en utmaning ni upplever och därifrån problematiserar utmaningen för att sedan ge er ett koncept som är möjligt att arbeta vidare med.

 

Innovation- och förändringsledning (INO240)

Under vårterminen löper kursen ”Innovation och förändringsledning”. Detta inom ämnet innovationsteknik. Syftet är att studenterna ska erhålla teoretisk och praktisk förståelse över förändringsprocessens olika faser

 

Industriautomation (PPU418)

MITC och Mälardalens högskola erbjuder företag i regionen ett koncept där ett student-team kartlägger och analyserar ett avgränsat produktionsavsnitt med syfte att fördjupa sig i en automatiserad process och göra en förstudie för ett produktionsavsnitt där resultatet kan leda till automation eller flödesoptimeringar.

 

Industriell processutveckling (PPU413)

Vi kör till våren ett koncept där vi skulle vilja samarbeta i en förstudie inom något av följande områden:

  1.  Effektivisering av en utvald produktions-/monteringsprocess.
  2.  Effektivare underhåll på utvald maskin/cell/process/delprocess.
  3.  Kvalitetsförbättring inom utvald operation/process/delprocess.

 

 

Swedish