Skip to main content
Submitted bymitc_admin on13 May 2020

Välkommen till workshopserien Affärssystem/MPS
Utnyttjar ni ert affärsystem till fullo? Det viktigaste verktyget i er verksamhet kan användas till mer än ni tror.


Fördelat på 4 träffar dyker vi in i affärssystemets möjligheter tillsammans med efterföljande coachning på företaget.I denna workshopserie använder vi oss av MONITOR G5 ERP System.

 

Start: 28 maj Förmiddag 08-12 alternativt eftermiddag 13-17 – begränsat antal platser.
Plats: MITC, John Engellaus gata 1, Eskilstuna  - träffarna kan komma att ske digitalt via Microsoft Teams
Kostnad: 5000:-/ deltagande bolag – rekommendation att skicka 2 personer från respektive bolag.

 

Träff 1.
Har ni koll på era kostnader?
Hur vet jag att jag gör en bra affär?
Målgrupp:
•    Ekonomi
•    Beredning
•    Försäljning
Förkalkylering:
Timkostnader i produktionsgrupper – Hur fastställs de?
Påslag? – Hur många procent MO-påslag, etc ska vi ha?
Priser: inköpspris, standardpris, självkostnadspris och försäljningspris
Produktionsgrupper: Hur kan jag jobba med olika timkostnader utifrån olika förutsättningar, oftast bemanning?
Försäljningspris – Hur sätts det för att uppnå önskad lönsamhet?
 
Följt av coachning på företaget med inblick i deras system kring parametersättning och vad som skapar priserna i Monitor.
 
Träff 2.
Huvudplanering – Materialanskaffning och ”grovbeläggning”
Leveransproblem – Vad är det?
Målgrupp:
•    Produktionschef, Logistikchef, Inköpschef
•    Planerare
•    Orderläggare (inköp, tillverkning och kundorder)
Frågeställningar:
•    Kapacitet/Beläggning – Hur ställer vi in systemet rätt?
•    Var ska vi ha vårt lager? - Råmaterial? Halvfabrikat? Färdiga produkter?
•    Hur gör man för att inte överbelägga verksamheten?
Behovsplanering i Monitor: 
•    NBK (Nettobehovskörning)
•    LPS (Lagerpåfyllnadssystem/Beställningspunkt)
När ska jag använda det ena respektive det andra?
Ledtider: anskaffningsledtid+produktionsledtid vs kundledtid
Finns det sätt att ”slippa” att köra båda arbetssätten?
NBK: Baseras på kundbehov, (försäljningsprognoser) och säkerhetslager.
LPS: Baseras på lagernivå per artikelnummer.
Planeringsparametrar:
•    Säkerhet: SL och ST
•    Partiformning: F, P, M och H
•    Övriga: Min, max, avrundning
•    BP
•    Ledtid
•    Årsvolym – Dagstakt
•    ABC-kod
Coachning på företaget kring planering/inköp- nuläge på företaget samt möjligheter i systemet.
 
Träff 3.
Produktionsplanering/-styrning
Får vi ut de planerade produktionstimmarna varje vecka?
Målgrupp:
•    Produktionschef
•    Produktionsledare
•    Teamledare
 
Om vi utgår från en huvudplan som är ok, d.v.s. tillverkningsorder som ligger inne förorsakar ingen överbeläggning och köpartiklar är beställda i tid.
Då handlar det om att på bästa sätt få igenom tillverkningsorderna så att kundorderna kan levereras i tid till kund.
Bra förutsättningar att lyckas får vi när:
•    Vi endast startar TO där allt material finns tillgängligt! (Materialklarering)
•    Vi endast startar operationer där föregående op är klar! (Körklarfiltret i Körplan)
•    Om möjligt avvaktar vi med att skriva ut TO tills vi startar första op! Det gör att all omplanering som sker innan TO startas kommer att stämma överens med den utskrivna TOn. (Inställningar på produktionsgrupp)
•    Vi har lite överkapacitet, så att inte all planering bygger på en 100-procentig närvaro!
•    Vi förstår hur Monitor fungerar, bl.a. att det är produktionsgruppens kapacitet som utgör den första begränsningen, därefter återstår det att kunna lösa bemanningsfrågan också. Oftast är det så att ett bemanningsproblem är snabbare att lösa än en maskininvestering …
•    Vi vet vilka samordningsvinster som kan göras genom att välja en viss körordning.
•    Vi kan hantera olika verktyg i MONITOR för att göra nödvändig omplanering. 
Reg. tillverkningsorder (flytta hela ordern i tiden och/eller ändra antal)
Tillägg/Omplanering (byta produktionsgrupp/material tillfälligt)
Körplan (byta produktionsgrupp, omprioritera körordning, flytta hela ordern i tiden)
Ledtidsgraf (flytta enstaka operationer eller hela ordern i tiden)
•    Omplanerar släpet med jämna mellanrum, t.ex. en gång varje vecka. 
Då kan det också vara bra att förstå varför vi inte fick ut det vi planerade. Så att vi aktivt jobbar med att bli bättre och bättre på att planera rätt från början.
 
Träff 4 – Gemensam Workshop - Utvärdering och fortsatt nätverkande med önskemål mm.
 

 

För mer information kontakta
Niklas Olsson niklas.olsson@mitc.se 070 - 323 22 10

Anmälan
Anmälningsuppgifter
Förmiddag eller eftermiddagspassen?

Du anmäler dig till ett event finansierat av Tillväxtverket, dina anmälningsuppgifter och ditt deltagande redovisas för Tillväxtverket efter eventet, du kan komma att bli kontaktad av Tillväxtverket angående ditt deltagande.

Datum
Swedish