Skip to main content
Submitted by mitc_admin on 23 March 2018

Hur ser framtiden ut? 
Hur förbereder vi oss så att vi når hållbar framgång? 

Alla företag stärks av ett kontinuerligt och dynamiskt framtidsarbete. Att med den egna verksamheten som bas identifiera och analysera trender och tendenser skapar underlag för trygga, långsiktiga beslut. 
Målet med seminarieserien är att ge deltagarna kunskap, metoder och modeller som stärker företagens framtidsscenarioarbete, vilket skapar förutsättningar för proaktiva, träffsäkra beslut.   

Forskning visar att organiserat framsynsarbete bland annat ger:

  • Förbättrad uppfattning om vilka yttre faktorer som påverkar verksamheten.
  • Förmåga att förutse och agera på yttre förändringar.
  • Minskad osäkerhet i organisationen.

Seminarieserien ger tillfällen för erfarenhetsutbyte och tillfälle att lära av andra aktörer. Vi arbetar interaktivt med praktiska övningar. Någon av träffarna sker på platser som ytterligare stimulerar spaningsarbetet.
Välkomna att ta del av kunskaper och dela erfarenheter om trender och tendenser i omvärld och framtid. 

Mer information om seminarieserien får du av 
Carina Sjödin på Mälardalens högskola
carina.sjodin@mdh.se
016-153646
 
Anmäl dig till 
svante.sundquist@mitc.nu 
Senast 10 mars 2018

English