Skip to main content

MITCPROJEKT

Läs mer om våra aktuella projekt

Digilyftet är ett pilotprojekt i Östra Mellansverige i syfte att skapa insikt om utmaningar och möjligheter med industriell digitalisering. Målgruppen är små och medelstora industriföretag – inklusive industrinära tjänsteföretag.

DIA, European Digital Industry Alliance, är ett partnerskap av sex europeiska kluster (och mer än 850 företag) som är involverade i smart, digital industri för att främja sektor