Forskning och utbildning

Genom att kombinera tillämpad forskning med teknisk kompetens och branscherfarenhet hjälper vi partner och kundföretag att utveckla kunskap, produkter, processer och produktionssystem. MITC har tillsammans med Mälardalens universitet kompetens inom produktionsutveckling, Industri 4.0 och digitalisering och som samverkansplattform kopplad till universitetet möjligheten kan vi stötta företag genom behovsstyrd kompetensutveckling och forskning för industriutveckling. I samproduktion mellan industri och akademi skapar grundfinansiering både för MITC som aktiebolag och samverkansplattform, vilket varit grunden för samproduktion: Resultat för både industri och akademi med samlade kompetenser som drar åt samma håll.

I vårt nätverk arbetar vi över traditionella ämnesområden och branschgränser, allt för att lösa komplexa utmaningar och behov. Som komplement till MITCs tekniska projekt erbjuder vi med universitetet ett brett program av fortbildningskurser i smart produktion. MITC erbjuder dessutom kontinuerligt fortbildningsinsatser i form av seminarier, workshoppar och kortare utbildningar. Med allt på plats satsar vi på mer nationellt arbete med andra labb och lärosäten, stärkta av samarbete med RISE och andra nationella aktörer inom innovationssystemet. Vi tittar även på den europeiska horisonten för att stärka företagen med omvärldsbevakning via internationella samarbeten och projekt – allt med fokus på att skapa förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige.

Ex-jobb på MITC – VT 2023

Läs vidare

Kompetensutveckling inom smart produktion

Läs vidare

INDTECH – new research school in collaboration

Läs vidare

Sommarteknologer

Läs vidare

Industridoktorander på MITC

Läs vidare

Forskning kopplad till MITC

Läs vidare