Stöd till SME

MITC har lång erfarenhet av att utveckla industriella SME-företag i regionen och har hjälpt över 250 företag sedan starten 2011. Vi erbjuder öppna seminarier, kortare workshopserier och längre utvecklingsprogram för industriutveckling. Initiativen är framtagna i samverkan mellan högskolan, partner och teknikleverantörer för att möta framtida behov och kommande tekniktrender.

De senaste åren har vi tagit fram ett antal spetsprogram för företag att ställa om och utvecklas inom nya teknikområden kopplade till digitalisering och Industri 4.0. Exempel på områden är smart underhåll, senaste generationens affärssystem, IoT-lösningar i verksamheten, additiv tillverkning, uppkopplade robotar och uppkopplad produktionsplanering, dataanalys och digitala tvillingar. Vi erbjuder SME resurser och utrustning som få andra företag har tillgång till.

Genom coachingsprogram stöttar vi, i grupp och enskilt, företag i omställning kopplat till exempelvis produktionsutveckling, Lean/förändringsledning, automation/robotisering, hållbarhet och affärsutveckling. Ett stort fokus ligger på omställningen hos fordonsindustrins underleverantörer och att brett stötta industrins omställning genom produktionsutveckling och ny teknik.

MITC är också regionledare i Östra Mellansverige för Produktionslyftet samt samverkansnod inom IUC Sverige. MITC är också Digital Innovation Hub på EU-nivå samt kandidat till att bli European Digital Innovation Hub for Smart Manufacturing.

Erbjudanden

Utvecklingsresor

Läs vidare

LEAN 4.0

Läs vidare

DigiMain

Läs vidare

Produktionslyftet

Läs vidare

Tillväxtmotorn

Läs vidare

Digilean

Läs vidare

MITC light

Läs vidare

Ex-jobb

MITC hjälper ert företag sammanställa projektuppgifter som kan utföras av studenter i form av ett examensarbete.

Läs vidare