Tekniska projekt och arbetsområden

MITC utvecklar och driver tekniska projekt för framtida industriella system. Tillsammans med våra partners Volvo Construction Equipment, Volvo GTO, GKN, Alfa Laval, Robotdalen och Mälardalens universitet satsar vi på teknikskiftet inom produktionssystemet. Genom satsningar på ny teknik och kompetens står våra viktiga företag i regionen fortsatt konkurrenskraftiga i en global ekonomi.

I den snabba teknikomställningen ger samverkan mellan företag och akademi stora fördelar då utmaningarna ofta är gemensamma och kopplade till resurser och kompetens. MITC tillsammans med partnerföretagen utvecklar generiska lösningar för produktionsutveckling som är både kostnadseffektiva och hållbara genom att nyttja varandras kompetenser och resurser liksom universitetets spetskunskaper inom den senaste tekniken. Tillsammans bygger vi en industrirelevant och behovsorienterad verksamhet med fokus på framtidens produktionsprocesser, inklusive systemintegration av nya teknikområden.

MITCs utvecklingsgrupp med partnerföretag, universitet och Robotdalen driver och sätter riktning för gemensamma aktiviteter och projekt. I vårt Tech Center på över 1000 kvm riggar vi projekt, testar och demonstrerar teknik. Här finns robotar, uppkopplade produktionssystem och datorer med relevanta mjukvaror. Som exempel på prioriterade områden kan nämnas Robotik (både industri- och kollaborativ robotik) och Inline Quality samt Simulering och Digital tvilling.

Project Inline Quality / Robotics

Läs vidare

Simulation / Digital Twin

Läs vidare

Industridoktorander på MITC

Läs vidare