Tekniska projekt och arbetsområden

I drygt ett decennium har MITC drivit projekt och skapat resultat som bidragit till både teknisk och ekonomisk utveckling men det var först 2019 som vi fick egna lokaler, det vi nu kallar MITC Tech Center. Vi hade då redan full verksamhet så det var egentligen bara att flytta in med projekt, medarbetare och utrustning och arbeta vidare fast nu på en egen fysisk plats.

MITC investerar i tekniska projekt för framtida industriella system. Tillsammans med våra partner Volvo CE, Volvo GTO, GKN, Alfa Laval, Robotdalen, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola satsar vi på teknikskiftet i både produkten och produktionssystemet. Genom satsningar på ny teknik och kompetens står våra viktiga företag i regionen fortsatt konkurrenskraftiga i en global ekonomi.

I den snabba teknikomställningen ger samverkan stora fördelar då utmaningarna ofta är gemensamma och kopplade till resurser och kompetens. MITC med partner utvecklar generiska lösningar för produktionsutveckling som är både kostnadseffektiva och hållbara genom att nyttja varandras kompetenser och resurser liksom högskolans spetskunskaper inom den senaste tekniken. Tillsammans bygger vi en industrirelevant och behovsorienterad verksamhet med fokus på framtidens produktionsprocesser, inklusive systemintegration av nya teknikområden.

MITCs utvecklingsgrupp med partnerföretag, högskola och Robotdalen driver och sätter riktning för gemensamma aktiviteter och projekt. I vårt Tech Center på 1000 kvm riggar vi projekt, testar och demonstrerar teknik. Här finns robotar, uppkopplade produktionssystem och datorer med relevanta mjukvaror. Som exempel på prioriterade områden kan nämnas Robotik (både industri- och kollaborativ robotik) och Inline quality samt Simulering och Digital tvilling.

Project Inline Quality / Robotics

Läs vidare

Simulation / Digital Twin

Läs vidare