– ”DIGITALISERINGSLYFTET ÄR ETT OTROLIGT VIKTIGT INITIATIV!”

Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB) arbetar med produktutveckling och tillverkning av industriell elektronik till kunder inom bland annat fordonsbranschen och medicinteknik. Mikael Joki, VD på EEPAB, berättar att MITCs digitaliseringsprogram hjälpte deras företag att ta fram en digital strategi och bli bättre på framtids- och trendspaning.

 

Digitaliseringslyftet är en nationell satsning för att stötta svenska små och medelstora företags digitalisering. EEPAB har deltagit i två av programmen som erbjuds av MITC, Digifuture och DigiLean.

EEPAB gick med i programmen för att öka kompetensutvecklingen i företaget och bli bättre på omvärldsanalys inom digitalisering. Mikael berättar att EEPAB:s deltagande i Digifuture och DigiLean lett till en genomgående analys av verksamheten, som resulterat i en tydlig framtidsutvecklande digital strategi som bidragit till att medarbetarna fått mer tydlighet i företagets framtidsutsikter och digitala utveckling.

Mikael berättar att de blivit bättre på omvärldsanalys och på att förutspå trender än tidigare. Detta gör att de kan agera snabbare på omvärldsförändringar för att säkerställa att de behåller sin position på marknaden och att de kan erbjuda sina kunder den senaste tekniken. Han förklarar att företaget fått en tydligare röd tråd där de har mer ordning på vad som behöver göras och vilka steg som krävs.

Efter programmen har EEPAB deltagit i fler projekt genom MITC för att effektivisera sina processer och öka värdeskapandet genom digitala lösningar, bland annat i Digitala Stambanan, ett Vinnova projekt, där man utvecklar en digital tvilling, en digital kopia av verksamheten som visar produktionens påverkan vid olika förändringar.

På frågan om varför EEPAB deltar i så många av MITC:s projekt så menar Mikael att de alltid får ut en hög verkningsgrad av projekten de deltar i och att han ser alla MITC:s projekt som otroligt viktiga initiativ för industrin.