Salar kom in på svenska arbetsmarknaden med hjälp av KTP-projektet

KTP – Knowledge Transfer Partnerships är en samverkansmodell som skapar konkret utveckling på företagen med hjälp av ny kunskap.

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering.

Vi har pratat närmare med Salar Ossi, KTP projektledare på Momento i Flen. Projektet gick ut på att implementera monitor G5, att analysera effekter av möjliga framtida investeringar samt att effektivisera lagerarbetet. Syftet med projektet var att Momento ville få ett bättre materialflöde, bidra till en bättre leveransprecision, samt korta ledtiderna i produktionen.

Varför sökte du rollen som KTP-projektledare?
Det verkade så intressant så jag kände att jag inte fick missa chansen. Här kunde jag få möjlighet att visa upp mina kunskaper under projekttiden och samtidigt lära mig mer om hur det är att vara projektledare på ett företag. Jag såg det som en unik lärprocess!

Vilka var dina förväntningar innan projektanställningen startade?
Att få möjlighet att koppla ihop min akademiska kompetens med praktiken och samtidigt skaffa mig mer kunskap om hur det är att leda industriella projekt.

Tyckte du att förväntningarna förverkligades?
Ja och mer därtill! Tiden på Momento har verkligen lärt mig massor, både att använda teorierna i praktiken men den har även gett mig nya kunskaper inom ledarskapsområdet. Hur det är att leda en grupp, ta ansvar, planera och hur jag ska attackera projekt och problemområden som jag ställs inför.
Sen har jag haft en fantastisk handledare i Kari Parkkila som är produktionschef på Momento. Hans kompetens och erfarenhet har haft stor betydelse för min utveckling.

Vad lärde du dig mer under din tid på Momento och vad tycker du har varit viktigast?
Jag har lärt mig mer om mig själv och mina förmågor och vilka styrkor jag har. I gemensamma träffar under specifika temaområden med övriga KTP-projektledare fick vi lära oss mer om ledarskap, arbetsmiljö och olika roller. Jag fick även kontinuerlig feedback från min personliga coach. Jag lärde mig betydelsen av avgränsning, att inte bli för spretig utan ha ett tydligt fokus.
Det viktigaste tycker jag har varit att bygga på med erfarenhet och testa rollen som projektledare. Något som annars skulle ha tagit mig flera år att få möjlighet till.

Hur tror du att din tid i projektet påverkar din karriär?
Jag har på mycket kort tid skaffat mig massor av erfarenhet som jag inte skulle fått chans till annars. Jag har under de två åren jag var i Sverige innan min anställning på Momento,
sökt över 200 jobb där jag kom till väldigt få intervjuer. Nu, efter projektanställningens slut har jag sökt 7 jobb, där hälften har varit intresserade av anställning. Ett av dessa intresserade
mig mest och jag har nu fått anställning på ett konsultföretag inom bygg och industri.  Det här skulle jag säga var min räddning för att hitta ett arbete i Sverige.

Vilka fördelar ser du med KTP-projektet?
Det är en unik chans att som student få praktisera de teorier som man lärt sig under studietiden samtidigt som man skaffar sig erfarenhet. Det är även en fördel att student och företag matchas ihop, det blir win win för båda och man lär sig tillsammans.

För företaget innebär det att de får möjlighet att utveckla en idé eller ett projekt som de annars inte skulle ha tid eller finansiering
för att genomföra. Det kan även bli som en form av projekt/provanställning där man får känna på varandra innan det kan gå över in en riktig anställning.

För min del finns det inget som kunde ha gjorts bättre varken från MDU/MITC eller från företagets sida. Projektet är fantastiskt och jag är så glad att jag fick chansen att vara med!

Mina förhoppningar för framtiden är att fortsätta utvecklas. Kanske är jag en senior projektledare om några år. Vem vet, allt är möjligt!

KTP – Knowledge Transfer Partnerships är en samverkansmodell som skapar konkret utveckling på företagen med hjälp av ny kunskap. Modellen innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering. Under hela tiden medverkar Mälardalens Universitet med en kvalificerad handledare, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel. Tillsammans med företag skapar vi utvecklingsprojekt som öppnar för kunskapsväxling mellan näringslivet och akademin, något båda parter har direkt nytta av.

I Sverige koordineras KTP satsningen av Högskolan i Dalarna och i Östra Mellansverige av MDU och MITC. Kontakta Elvira Synnelius om du vill veta mer.

KTP Energi Sverige

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år.

Läs vidare