Skip to main content

Aktuellt

Förfrågan utvärdering av ESF-projektet CompCor

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag. Projektet riktar sig i första hand till leverantörer inom fordonsindustrin.
Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.

 

VIDEO - Föreläsning - Value stream mapping

Deva och MDH - VSM Webinar 2020-06-04

FROM 4.O TO INDUSTRIAL RENAISSANCE THE NEXT STEPS FOR A POST COVID ERA

MITC recommends this digital event

 

MITC får 8,8 miljoner till projektet CompCor


Pressmeddelande 2020-06-11

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, 8,8 miljoner kronor som ska gå direkt till kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag, framförallt under-leverantörer inom fordonsindustrin.


Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.

Sista delen i seminarieserien med Epiroc – Framtidens elektrifierade gruvfordon

Nu kör vi sista delen av vår spännande seminarieserie tillsammans med Epiroc.

Håller elnätet? Ja, det är en av flera frågeställningar som Anders Lindkvist, technologiutvecklare vid Epiroc, kommer att ta upp den 16 juni. Han kommer också att prata om kommersiellt upplägg, elvägar i gruvor, Epirocs batterilina till andra OEM samt spana in i framtiden.