Skip to main content

Aktuellt

Anbudsförfrågan Coach i förändringsledning i industrin mot industri 4.0

Bakgrund


MITC är en samverkansplattform i Mälardalen med syftet att stärka industrins utveckling och omställning samt akademins (Mälardalens högskola) kompetens genom samverkan och samproduktion. MITC finansieras av industrin, Eskilstuna Kommun och ett antal nationella och europeiska finansiärer (t ex Tillväxtverket och ERUF).

MITC is now listed as a Digital Innovation Hub

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/16571/view

Digital Innovation Hubs are one-stop-shops that help companies to become more competitive with regard to their business/production processes, products or services using digital technologies.

MDH-studenter hjälper företag att effektivisera produktionen

Inom civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign får studenterna jobba med skarpa projekt mot företag. Studenterna Alexander Stenfeldt, Kim Jansson, Erik Andersen och Karl Elisson har tillsammans under kursen industriautomation tagit fram ett koncept för hur en robotcell ska automatisera och effektivisera GKN ePowertrains produktion.

Stöd för industriföretagen i Sörmland med anledning av Coronakrisen

Du är inte ensam! Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående Coronapandemin erbjuder partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen. Verksamheten finansieras av Region Sörmland.

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren

MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar

Behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden. Regeringen har beslutat att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med AI för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft. Nyligen presenterade EU sin digitala strategi och vitbok för AI.

Med detta som bakgrund storsatsar Mälardalens högskola (MDH) på AI-området genom att starta ett unikt kandidatprogram för tillämpad AI, införa AI i flera program och kurser, anställa fyra professorer och genomföra flera forskningsprojekt.

Information till våra partners, styrelse och intressenter angående Corona/Covid-19

Effekterna av Corvid-19 fortsätter att påverka oss, MITC prioriterar i rådande situation att minska riskerna för eventuell smittspridning. Därför har vi senaste veckan sett över våra rutiner och planerade verksamhet.
 
Vår verksamhet består i stort av projekt, program, möten och event.  I möjligaste mån kommer vi att