Skip to main content

Aktuellt

Effektiv koll på omvärlden – skaffa försprång och undvik katastrofer (seminarieserie i fyra delar)

För att stärka sin konkurrenskraft, att se nya möjligheter och skapa ett försprång krävs att man har bra kännedom om och kan tolka vad som händer i omvärlden, även som litet företag. Vad är relevant att ha koll på? Varför? Hur ser en effektiv process för omvärldsanalys ut? Hur prioriterar man och hur får man ut så mycket som möjligt av sin omvärldsanalys? Och vem/vilka ska delta i arbetet?

Kvinna i industrin - Nätverksträff 29:e Oktober

Hur blir du den bästa ledaren i industrin?

Det är med glädje vi bjuder in till en ny träff för nätverket Kvinna i Industrin.
Det känns så roligt att vi har något positivt att se fram emot i dessa speciella och svåra tider som Corona inneburit. Tyvärr är vi absolut inte ur pandemin, men en viss ljusning kanske kan skönjas?
Vi väljer att försöka se de positiva signalerna.


Denna nätverksträff kommer att erbjudas både digitalt och fysiskt!

Vi är stolta över att få presentera dagens fantastiska talare :

Förfrågan utvärdering av ESF-projektet CompCor

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag. Projektet riktar sig i första hand till leverantörer inom fordonsindustrin.
Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.

 

VIDEO - Föreläsning - Value stream mapping

Deva och MDH - VSM Webinar 2020-06-04