Skip to main content

Aktuellt

Forskning för ökad livslängd hos batterier och bättre miljö

Om fem år kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö. På MDH undersöks nu hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd.

Additiv Tillverkning – valet för industriell framgång

Ofta saknas design- och konstruktörskompetens ute hos företagen och frågan som ställdes var, hur hittar man den? Kvalitetssäkring, affärsmodeller och kostnads- och vinstdelning diskuteras också när workshopen om Additiv tillverkning för små och medelstora företag genomfördes digitalt den 28 april med närmare fyrtio deltagare.

ADDITIV TILLVERKNING FÖR SMÅ/MEDELSTORA FÖRETAG NÄR, HUR OCH VARFÖR?

Vi välkomnar er till en spännande förmiddag dedikerad till Additive Manufacturing.


Bland annat kommer Amexci, Mälardalen Högskola och Curt Nicolin Gymnasiet i samarbete med Siemens att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar inom AM.

Anbudsförfrågan Coach i förändringsledning i industrin mot industri 4.0

Bakgrund


MITC är en samverkansplattform i Mälardalen med syftet att stärka industrins utveckling och omställning samt akademins (Mälardalens högskola) kompetens genom samverkan och samproduktion. MITC finansieras av industrin, Eskilstuna Kommun och ett antal nationella och europeiska finansiärer (t ex Tillväxtverket och ERUF).

MITC is now listed as a Digital Innovation Hub

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/16571/view

Digital Innovation Hubs are one-stop-shops that help companies to become more competitive with regard to their business/production processes, products or services using digital technologies.