Skip to main content

Aktuellt

Verktyg för en lyckad automationsresa - Webinar - Robotdalen

Den 20e maj bjuder Robotdalen in till ett webinarie, där diskuteras beställarkompetens, möjligheter inom kollaborativ robotik samt ger konkreta verktyg i er framtida automationsresa! Passa på att ta del av Robotdalens erbjudande genom att lyssna på Robotdalens erfarna

Seminarieserie: Epiroc – framtidens elektrifierade gruvfordon

Varmt välkommen till en spännande seminarieserie tillsammans med Epiroc.

Epiroc har lanserat en ny generation batteridrivna maskiner för hållbar gruvdrift. I denna seminarieserie kommer vi att fokusera på utvecklingsstrategin för tekniken och en djupdykning i hur tekniken fungerar. Anders Lindkvist, technologiutvecklare vid Epiroc, kommer att berätta mer om konceptet runt de batteridrivna maskinerna.

Epiroc, är en världsledande leverantör av maskiner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin.

Seminarieserie del II: Epiroc – framtidens elektrifierade gruvfordon

Varmt välkommen till del II av vår spännande seminarieserie tillsammans med Epiroc .

Missade du del I? det gör ingenting. Del II inleds med en kort tillbakablick så att du är med på banan. Vid det här tillfället kommer fokus att vara på Epirocs batterimaskiner och laddning. 

Forskning för ökad livslängd hos batterier och bättre miljö

Om fem år kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått sin livslängd. Idag används bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö. På MDH undersöks nu hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd.

Additiv Tillverkning – valet för industriell framgång

Ofta saknas design- och konstruktörskompetens ute hos företagen och frågan som ställdes var, hur hittar man den? Kvalitetssäkring, affärsmodeller och kostnads- och vinstdelning diskuteras också när workshopen om Additiv tillverkning för små och medelstora företag genomfördes digitalt den 28 april med närmare fyrtio deltagare.