Skip to main content
Mikael Joki, VD för EEPAB säger att han är mycket nöjd med samverkansarbetet med studenter genom MITC, både i detta projekt och tidigare. 

Samverkansprojekt vinner kvalitetspris

Swedish Institute for Quality (SIQ) prisar årligen svenska innovationer med tydligt fokus på kundnytta och hållbarhet i samarbete med Innovationsmyndigheten Vinnova och Deloitte Sverige. Ett av årets priser gick till MITC partnerföretag Eskilstuna Elektronikpartner (EEPAB)

I ett mål att förenkla konstruktioner av innerväggar och optimera arbetstiden skapade uppfinnaren Patrick Johansson idén till Induktionslisten, målet var att slippa den påfrestande skruvningen av skivorna och ta fördel av dom redan befintliga plåtreglarna som används i majoriteten av dagens byggen. Idén var en batteridriven list som med hjälp av induktion och magneter både fixerar skivan mot reglarna samtidigt som det lim som används härdas.

Idén att limma skivmaterial i byggkonstruktioner är inte ny, men för att fixera skivorna när limmet torkar har det ändå krävts skruvar. Patrick Johansson började laborera med magneter i ett mål att fixera väggskivor medans limmet torkade. En lösning som fungerade teoretiskt bra vid installation av en skiva, men skulle många skivor upp krävdes många magneter då limmet inte torkar snabbt nog, att snabba upp härdningen med induktion testades i ett tidigt skede på Patricks spis hemma.

Han vände sig till EEPAB för att få hjälp att utveckla produkten, som i sin tur kontaktade Mälardalens Industrial Technology Center (MITC).

  • 2015 kopplades studenter från Mälardalens Högskola (MDH) in på projektet, En av MITC's forsknings assistenter var med och tog fram designen av produkten.
  • 2016 Ritades produkten upp och konstruerades på EEPAB.
  • 2017 Har fälttester av listen med bra resultat utförts av flera hantverkare.
  • 2018 Påbörjas jobbet med att få produkten att nå marknaden.

Kunskaper från ett tidigare samverkansprojekt med studenter från MDH inom induktion i större skala kom till användning vid utvecklingen av produkten. En algoritm för adaptiv spänning som säkerställer att rätt effekt används i processen.

Mälardalens Industrial Technology Center (MITC) fungerar som länken mellan industrin och akademin, som partnerföretag kunde EEPAB utnyttja den akademiska kompetensen hos MDH för utvecklingen genom att studenter inom projektet utfört examensarbeten hos EEPAB. Samverkansprojektens syfte är att utnyttja kunskap och kompetens utanför den slutna miljön inom företagen, inte bara med akademisk kunskap utan även att sammanlänka industrins befintliga kompetens mellan företagen för att stimulera en framtidssäker utveckling hos företagen.

Traditionellt fästs en byggskiva med ca 50 skruv, Ett tidskrävande och påfrestande moment som förutom grundarbetet kräver mycket efterarbete i form av spackling och slipning. Induktionslisten tar bort hela skruvmomentet, skivan fixeras under ett par minuter. Induktionslisten har genomgått ergonomistudier som visar att den ger en stor avlastning på arbetsmomenten för hantverkaren.

Priset delades ut den 29:e januari på Moderna Museet i Stockholm

   

SIQ’s Motivering

Mottagare: Eskilstuna Elektronikpartner

Innovation: Induktionslisten
Kategori: Innovationer inom små och medelstora företag
Kort beskrivning av Innovationen: Sedan 70-talet har metallreglar använts vid montering av innerväggar vilket underlättat montaget jämfört med t ex träreglar, men det krävs fortfarande påfrestande skruvning för att få skivorna på plats. Med induktionslisten kan väggskivor monteras med ett vattenbaserat lim, utan skruv, vilket också minimerar tiden för efterarbete. Induktionslisten är ett batteridrivet handverktyg som dels fixerar väggskivan mot en regel i metall med hjälp av magnetism, dels snabbhärdar limmet genom induktion. Induktionslisten resulterar i bättre ergonomi med färre förslitningsskador och kortare ledtid för arbetsmomentet.

Domarkommitténs Motivering: Induktionslisten utgör en klassisk produktinnovation som möjliggör ett helt nytt sätt att montera väggskivor på metallreglar utan skruv och minimalt med efterarbete. Med mycket kortare ledtid och betydande ergonomiska förbättringar åstadkommer metoden dessutom ett bättre slutresultat. Den ergonomiskt förenklade metoden bidrar också till ökade förutsättningar för mångfald. Induktionslisten är ett lysande exempel på hur det medelstora företaget genom samverkan med externa partners kan föra en bra idé till en framgångsrik innovation.

English