Hoppa till huvudinnehåll

Information till våra partners, styrelse och intressenter angående Corona/Covid-19

Effekterna av Corvid-19 fortsätter att påverka oss, MITC prioriterar i rådande situation att minska riskerna för eventuell smittspridning. Därför har vi senaste veckan sett över våra rutiner och planerade verksamhet.
 
Vår verksamhet består i stort av projekt, program, möten och event.  I möjligaste mån kommer vi att 
istället för att ställa in, anpassa oss genom ökad användningen av digitala plattformar och verktyg för att fortsätta vår verksamhet så långt det är möjligt och naturligtvis följer både allmänna, egna och partners riktlinjer som gäller avseende Covid-19. 

Det är ofrånkomligt att delar av vår planerade verksamhet påverkas och kommer fördröjas då vi är  en samverkande organisation som jobbar med många parter. Den tid som friläggs ger oss en möjlighet att fördjupa oss mer i vilka digitala verktyg vi kan och vill jobba med i framtiden i en förhoppning att förbättra MITCs tjänster ytterligare. 
 
Tier 1 projekt
Här kommer vi vara styrda av våra Partners beslut, målet är att driva de tekniska projekten i möjligaste mån utan att tappa fart. Möten sker fortsättningsvis digitalt med hjälp av Teams.
 
Projekt 
De större projekten Transmission och Digimisson övergår helt till digitala möten samt att vi planerar att genomföra digitala seminarier och workshops. I övrigt kommer vi att anpassa oss och föra en nära dialog med våra finansiärer. 
 
Program 
Digitala lösningar för workshops och seminarier provas redan och kommer inledningsvis användas på programmet DigiMain som startar inom kort med 3 företag. För program som inte har möjligheter att utföras digitalt skjuts starten upp till senare. 

Möten och Event
Samtliga fysiska möten på MITC ersätts tillsvidare med digitala möten, i de fall fysiska möten sker i Tech Center sker dessa med försiktighet och med tanke på att minimera riskerna för smitta. Alla studiebesök och planerade inspirationsträffar i närtid är inställda eller framflyttade. 
 
Det är ofrånkomligt att MITCs projekt kommer att påverkas, vårt fokus ligger förtillfället på att fortsatt driva de tekniska projekten inom verksamheten. Mot SME företagen ser över hur vi kan använda MITCs verkstygslåda för att hjälpa företagen i en besvärlig situation. Kontakter och överläggningar om detta sker med våra samarbetspartners, Eskilstuna Kommun, Teknikföretagen, Eskilstuna Fabriksförening, Mälardalens Högskola, Robotdalen, Blue Institute m.fl  

2020-03-20

Med vänliga hälsningar
MITC

Michael Rydell        Anna Bird        Vincent Adoue


 

Swedish