Hoppa till huvudinnehåll

Mångfald skapar innovation och lönsamhet

Som en del i Produktionslyftets uppdrag ingår att arbeta med de horisontella målen jämställdhet, mångfald och inkluderande arbetssätt. Vi har det med i våra egna vägledande principer och medverkar i eller stödjer dessutom andra satsningar inom området. Ett sådant initiativ är ”Kvinna i industrin” med Fordonskomponentgruppen och projektet TransMission som drivande parter.

TransMission är ett program under ledning av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) vid Mälardalens högskolabestående av flera projekt i syfte att stötta främst fordonsindustrins cirka 200 leverantörer i regionen i deras omställning mot eldrift. Parter bakom TransMission är förutom MITC också Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet med stöd från Fordonskomponentgruppen (FKG) och RISE IVF, som är Produktionslyftets huvudman.

Inom TransMission har de tagit fasta på att det finns många drivna kvinnor inom industrin och nätverket ”Kvinna i industrin” riktar sig specifikt till dem som idag arbetar som chef, mellanchef, projektledare och vill utvecklas i sin roll och samtidigt möta andra drivna kvinnor. Den 24 januari genomförde nätverket ett seminarium i Eskilstuna med 85 deltagande kvinnor från industrin. Seminariet var ett avstamp för att lyfta frågor och förmedla kunskap där kvinnor får möjlighet till att utvecklas i möten med andra kvinnor inom industrin genom föreläsningar, workshoppar och nätverkande.

– Omställningen sker idag så snabbt att det är svårt för företagen att hinna anpassa sig, där en fjärdedel av alla underleverantörer till den traditionella fordonsindustrin riskerar att försvinna med ökningen av elfordon, inledde Anna Bird på MITC, Produktionslyftets regionledare och en av initiativtagarna bakom TransMission och nätverket ”Kvinna i industrin”. Genom TransMission-projektet stöttas industrin med vägar till innovativt tänkande där lösningar kan skapas och genomföras.

Läs vidare på produktionslyftets webplats

Swedish