Hoppa till huvudinnehåll

MDH – en viktig spelare i Sveriges och EU:s utveckling av framtidens AI-lösningar

Behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden. Regeringen har beslutat att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med AI för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft. Nyligen presenterade EU sin digitala strategi och vitbok för AI.

Med detta som bakgrund storsatsar Mälardalens högskola (MDH) på AI-området genom att starta ett unikt kandidatprogram för tillämpad AI, införa AI i flera program och kurser, anställa fyra professorer och genomföra flera forskningsprojekt.

Det finns stor potential för näringslivet och offentlig sektor att med hjälp av AI utveckla produkter och tjänster, men också att förbättra arbetsmiljö genom att utesluta repetitiva eller farliga uppgifter. Genom att arbeta systematiskt för att ta tillvara möjligheterna med AI kan både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften stärkas.

MDH har anställt tre nya professorer som kommer leda var sitt specialistområde inom datavetenskap. Datavetenskap ingår i MDH:s forskningsområde inbyggda system som internationellt rankas bland de bästa i världen. Professorerna kommer också undervisa för studenter i det nya kandidatprogrammet för tillämpad AI. De nya professorerna är Moris Behnam, Markus Bohlin och Francesco Flammini.

 

Läs hela artikeln på mdh.se https://www.mdh.se/artiklar/2020/mars/mdh---en-viktig-spelare-i-sveriges-och-eus-utveckling-av-framtidens-ai-losningar

Swedish