Hoppa till huvudinnehåll

MITC får 8,8 miljoner till projektet CompCor


Pressmeddelande 2020-06-11

Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, 8,8 miljoner kronor som ska gå direkt till kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag, framförallt under-leverantörer inom fordonsindustrin.


Projektet som har initierats av Region Sörmland tillsammans med regionerna i Västmanland och Örebro, ägs och drivs av Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Samverkanspartners är Alfred Nobel Science Park och Automation Region.


Just nu pågår en analys- och planeringsfas som går över i en genomförandefas den 1 september 2020. Projektet löper sedan i två år. Målet är att kompetensutveckla 600 personer på 60 företag inom ramen för sina nuvarande anställningar och stärka deras kompetens både på grundläggande kunskapsnivå och mot industrins nya behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering.


Projektet ska bidra till att den tillverkande industrin kan fortsätta utvecklas och skapa tillväxt, hög sysselsättning och välfärd i regionen och att företagen ska gå ur Coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft.


För mer information:
Svante Sundquist, Koordinator Hållbarhet MITC, 
076-946 18 75,  svante.sundquist@mitc.se

 

Mälardalen Industrial Technology Center
Svante Sundquist, Koordinator                                   
Michael Rydell, Verksamhetsledare
 


Utdrag ur pressmeddelande från Europeiska Socialfonden den 29 maj:
I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet ut 33 miljoner kronor i stöd till 5 projekt i Östra Mellansverige. Alla projekt har till syfte att erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade.
– De här satsningarna är viktiga i krisen och för återuppbyggnaden efter krisen. Vi har prioriterat bland många bra projekt. Med dessa 33 miljoner kronor kommer insatserna att nå över 2000 personer och 140 företag i vårt område. Säger Greger Tidlund, ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige.

Läs hela pressmeddelandet här, 
https://www.esf.se/Om-ESF-radet/Press/Pressmeddelanden/33-miljoner-till…


 

 

Swedish