Hoppa till huvudinnehåll
Submitted bymitc_admin on5 February 2021

 

DigiMain – från traditionellt underhåll till smart underhåll

Utan underhåll stannar verksamheten. Planerat och kontrollerat underhåll reducerar driftstoppen, ökar kvalitén samt förlänger livslängden på maskinparken. Med standardiserade underhållsprocesser optimeras underhållskostnader och säkrar den planerade produktionen.

DigiMain är ett program för SME-företag byggt runt fem digitala seminarier, med förberedande uppgifter och frågeställningar till deltagarna samt hemuppgifter baserade på de nya kunskaperna efter seminariet. 

Upplägget är 5 tillfällen om 3 timmar. I vår blir det 1 start:

  • Workshop-serie 1: måndagar, kl. 13-16, start den 3:e maj

 

Produktblad [PDF]

 


Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg

Att strategiskt arbeta med företagets kompetensutveckling är som ett planera sitt växthus för långsiktig och hållbar tillväxt. -Har vi rätt kompetens för framtiden? Har vi rätt arbetssätt, har vi rätt ledarskap? I workshopserien identifierar och utvecklar vi kompetens, för långsiktig konkurrenskraft för företag och anställd.

Workshopserien varvar teori, verktyg med praktisk tillämpning. Du jobbar handgripligen med dina agna behovsanalyser, handlingsplaner, prioriteringar och resursplaner.
Workshopserien vänder sig i första hand till ledare för företaget och ledare med ansvar för rekrytering och personal.
 

Upplägget är 3 tillfällen om 6 timmar. I vår blir det 4 starter:

  • Workshop-serie 1: start den 18:e mars
  • Workshop-serie 2: start den 22:a april
  • Workshop-serie 3: start den 6:e maj
  • Workshop-serie 4: start den 27:e maj 

 

Produktblad [PDF]

 


Verktyg för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen

Det är viktigt för företag med stark konkurrenskraft. En del av detta är att ha, behålla och utveckla företagets kompetens. Ett viktigt steg är att bli mer självförsörjande, vad gäller nyckelkompetens. Workshopserien ger färdigheter och verktyg till nyckelanställda, så de kan föra sina kunskaper och färdigheter vidare till fler. Ett hållbart sätt att arbeta med företagets kompetensutveckling.

Workshopserien har i sina olika delar genomförts under 2017-2020. Workshopserien var även då riktad till tillverkande industri med tillfredställande resultat. Workshopledarens egen erfarenhet av att ha arbetat med utveckling av en stor kompetensplattform för alla ingenjörer inom produktion och logistik på Scania ger stora möjligheter att stödja utmaningarna som finns i att arbeta med lärande inom ett företag och därmed hjälpa företagen att dra nytta av befintlig kunskap. Workshopledaren har gedigen kompetens inom de senaste teorierna inom pedagogik för vuxna.

Upplägget är 4 tillfällen om 4 timmar. I vår blir det 2 starter:

  • Workshop-serie 1: torsdagar, 8-12, start den 15:e april
  • Workshop-serie 2: torsdagar, 8-12, start den 20:e maj

 

Produktblad [PDF]

 


Industri 4.0

Begreppet Industri 4.0 har spritt sig och används i många sammanhang. Det har gjort att för många är begreppet otydligt. I workshopserien får vi förståelse för vad det är och hur ditt företag kan lyckas ta steget framåt.


Workshopserien anpassas efter deltagarna. Den ger konkret förståelse för samt verktyg och färdigheter i hur du och ditt företag kan arbeta med den fjärde industrirevolutionen. Workshopserien bygger på vetenskaplig grund, utgår från din verklighet och skapar inspiration och delaktighet genom exempel och diskussioner.

Workshoppen är uppbyggd på 10 delar om 2 timmar. I vår blir det 3 starter:

  • Workshop-serie 1: start den 12:e april
  • Workshop-serie 2: start den 13:e april
  • Workshop-serie 3: start den 12:e maj

 

Produktblad [PDF]

 


 

Bilaga-2-GDPR-bilaga [PDF]

 

Anmälan
Kontaktuppgifter

Vad vill du anmäla dig till?
Digimain - 1 - start den 3:e maj
Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg 1 - start den 18:e mars
Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg 2 - start den 15:e april
Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg 3 - start den 6:e maj
Att använda kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg 4 - start den 27:e maj
Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen 1 - start den 15:e april
Pedagogik för kunskapsöverföring och handledning på arbetsplatsen 2 - start den 20:e maj
Industri 4.0 - start den 12:e april
Industri 4.0 - start den 13:e april
Industri 4.0 - start den 12:e maj
Swedish