Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Vera Roadshow

Välkommen på inspirationsinjektion:

Vera Roadshow - 20 november

Vi uppmärksammar Vera Sandberg, Sveriges första kvinna som ingenjör, genom att uppmana alla unga till att bli nästa generations problemlösare.


Genom att samla kvinnliga förebilder, lokala företagsledare, politiker och forskare vill vi vara med och underlätta för unga tjejer att hitta sin passion för teknik och problemlösning. Forskning visar nämligen att det är redan så tidigt som på mellanstadiet tjejer börjar tappa teknikintresset.

MITC GRAND OPENING

DIGIMEET 2019

DigiMeet was held at Munktellmuseet at 26:th of september 2019. 

 

The Swedish approach to digitalisation Emilie Anér, Departemental Secretary, Swedish Ministry of Enteprise

Collaboration for digitalisation and global comptetitiveness Cecilia Warrol, Head of Programme for Produktion2030

Digital Industrial Trends Lena Stridsman, Business Development/Digital lead at ABB Robotics & Discrete Automation 

Nyteknik.se - Experterna: Ai gör jobben mer krävande

AUTOMATIONSNÄSTET. Tillgång till kompetenta medarbetare är en förutsättning för att företag ska kunna växa. Utvecklingen av ny teknik går snabbt. Hur ser framtidens arbete ut och hur får vi en effektiv arbetsfördelning mellan människa och maskin?

Automationsnätets experter svarar på frågor om vilken roll kompetensutveckling har för företag – och hur det kan se ut i framtiden.

NÄTVERKET KVINNA I INDUSTRIN – OM FRAMTIDENS TEKNIKUTVECKLING​

Det krävs mod, timing och tålamod

Var står du som leverantör till fordonsindustrin idag, 30 augusti?

För att få en nulägesbild över konjunktur och efterfrågan behöver FKG din hjälp. Bakgrunden är att det råder internt mycket delade meningar om utvecklingen för svenska leverantörer. Några talar om en accelererande nedgång seden Q2 medan andra märker inte av någon minskande efterfrågan, utan ser snarare en ökad efterfrågan av deras produkter eller tjänster.

Dina individuella svar behandlas anonymt. En sammanställning av enkäten kan komma att redovisas i FKGs medier.

 

Fyll i enkäten här Avslutad