Hoppa till huvudinnehåll
Anbudsförfrågan Coach i förändringsledning i industrin mot industri 4.0

Bakgrund


MITC är en samverkansplattform i Mälardalen med syftet att stärka industrins utveckling och omställning samt akademins (Mälardalens högskola) kompetens genom samverkan och samproduktion. MITC finansieras av industrin, Eskilstuna Kommun och ett antal nationella och europeiska finansiärer (t ex Tillväxtverket och ERUF).

Anbudsförfrågan Mjukvaruexpert Industri 4.0

Anbudsförfrågan Mjukvaruexpert Industri 4.0

MITC bedriver verksamhet i nära samverkan med MDH med syfte att stötta industrins behov av utveckling och omställning mot industri 4.0.

Upphandling coach i digitalisering och produktionsutveckling inom projektet DigiMission

Anbudsförfrågan coach i digitalisering och produktionsutveckling


MITC genomför en upphandling av coach till projektet DigiMission – samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen och inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med denna förfrågan.

Prenumerera på Upphandling