Hoppa till huvudinnehåll

Tre år med TransMission

Stockholm Mälardalen är en stor fordonsregion med flera globala varumärken. Mer än 30% av Sveriges anställda i fordonsindustrin finns här. Fordonsindustrin genomgår stora förändringar med flera teknikskiften. TransMissionprojektets syfte är att stötta regionens leverantörer i dessa teknikskiften och därmed befästa regionen som en hållbart stark och konkurrenskraftig fordonsregion.

Projektet har pågått i tre år och kommer att pågå ytterligare 2,5 år fram till och med 28 februari 2023.

Erfarenheterna visar att det finns stora behov av stöd i företagen. Det behövs för att stärka dem i det de gör, men också för att utveckla sin förändringsförmåga, sin kundbas och sitt erbjudande. 

Läs rapporten, Tre år med TransMission här!


TransMission är ett samverkansprojekt mellan Alfred Nobel Science Park (ANSP), Mälardalens högskola (MDH), Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och Örebro universitet, med MDH som projektägare. Det gemensamma arbetet har bidragit till att stärka organisationernas (framförallt Alfred Nobel Science Park och MITCs) positioner i innovationssystemet. Projektet har också bidragit till att aktualisera diskussionerna om att skapa en industriutvecklingshubb i Örebro län, ett arbete som pågår för fullt. Det har också bidragit till att stärka samarbetsklimatet i regionen, vilken skapat förutsättningar för nya projekt med ytterligare finansiering till gagn för regionens fordonsindustri. 
 

Swedish