Christopher Gustafsson

Även om jag är född i Sverige så har jag turen att ha släkt och familj i både Filipinerna och i USA. Med tre världsdelar att resa till och olika kulturer att ta del av har jag blivit ödmjuk inför olikheter och personlighetsskillnader. Jag tror att det berikat mig med förmågan att läsa av människor, både privat och i företagssammanhang. Det har hjälpt mig att relatera bredare och anpassa mitt arbete därefter.

 

I mitt bagage finns både en ingenjörsexamen från Örebro universitet 2015 och vidareutbildningen från Mälardalens högskolas masterprogram för innovation och design 2017. Idag är jag doktorand på högskolan där mitt forskningsområde är additiv tillverkning eller 3D-printing. Direkt efter examen vid Örebro universitet arbetade som lärarassistent, oturligt nog inte inom industrin – men det var faktiskt rätt häftigt ändå! Det gav mig möjligheten att vara med och utbilda framtidens ingenjörer och ta del av de forskningsprojekt som då drevs.

 

Under mitt examensarbete 2019 jobbade jag på Volvo GTO i Köping både med 3D-printing och relaterade teknologier. Inom just 3D-printing studerade vi hur den relativt nya tekniken, hanterad på rätt sätt, kunde stödja reducerade ledtider och lägre kostnader. I samma veva kom jag i kontakt med MITC där jag engagerades i ett utvecklingsarbete. Min uppgift var att intervjua projektledare för projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med följdfrågor kring hur de tillämpat artificiell intelligens (AI) i sina projekt.

 

Jag tror att min bakgrund ihop med min ingenjörsutbildning gett mig fördelen att både se på saker ur andra synvinklar med även kunna fokusera brett. På MITC får jag möjlighet att tänka utanför ramarna. Det är också lite av vad MITC står för – den senaste tekniken, nya anfallsvinklar och en förmåga att dra nytta av olika talanger och färdigheter.

+46 16-15 32 88 christopher.gustafsson@mdh.se LinkedIn