Gabriella Mast Weggeman

Efter många års arbete med företagande och företagare är min beundran stor för den drivkraft de visar trots oerhörda krav. Som tidigare konsult för Almi arbetade jag mycket med frågor kring ägarbyten, ofta med inriktning mot kvinnligt ägande – starta eget eller köpa befintligt? Det visade sig att många kvinnor, speciellt de med intresse för industriföretag, föredrog att köpa. Med min bakgrund inom marknadsekonomi kunde jag förstå hur dessa karriärtunga och tekniskt högutbildade individer gärna såg bortom klassiska karriärvägar som HR och marknadsföring.

När jag sedan började på Mälardalens högskola fick jag arbeta tillsammans med Anna Bird i VD-programmet Tillväxtmotorn, ett program som jag sedan själv drev vidare när Anna gick över till att driva MITC. Vi har dock hela tiden hållit kontakten då vi båda brinner för ledarskapsprogrammet. Det har varit en ynnest att få leda det och arbeta med alla dessa VD som driver sina företag, det är många härliga och spännande livshistorier vi har fått möta.

När MITC drog igång arbetet med TransMission fick jag återkoppla till Anna. Hur kunde vi dels uppmuntra kvinnor att söka sig till industrin, dels uppmuntra dem som var där att stanna kvar? Regionens leverantörsintensiva företag står inför stora utmaningar där både bredd och spets behövs, och jämlikhet innebär alltid en styrka. Tillsammans drog vi 2018 igång nätverket Kvinna i industrin i regionen med ett inledande seminarium där succén var ett faktum med över 50 driftiga kvinnor som bidrar till industrins utveckling.

Nu driver vi arbetet med Kvinna i industrin vidare inom MITC och vi har även tagit de första stegen för att lansera konceptet i Västmanland. Även om det finns många starka och modiga ledare så saknas det ofta en plattform för externt stöd och erfarenhetsutbyte, speciellt för kvinnor. I många fall rör det sig dessutom om SME-företag med en närmast familjelik känsla där de samtidigt måste tygla det tuffa näringslivet. Om jag med min erfarenhet kan bidra i detta på något sätt så känns det fantastiskt bra.

Född ungersk, gift holländskt och med resande som stort intresse ser jag värdet av kulturskillnader. Vågar vi närma oss andra människor så öppnas nya möjligheter. Det har jag med mig i arbetet, lusten att nå fram till människor. MITC är en fantastisk plattform som kombinerar ett otroligt engagemang med ett både resultatinriktat och tillåtande ledarskap, alltid med respekt för individen. Mötet är min drivkraft, nyfikenheten för andra och att tillsammans bygga nytt där olikheter är en styrka – precis som med kulturer.

016-15 51 65 gabriella.mast.weggeman@mdu.se LinkedIn