Michael Rydell

Morgondagens kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för företagens konkurrenskraft, vilket innebär att Mälardalens Universitet kommer att spela en central roll med regional närhet för våra globala företag. Som en plattform för ny teknik och effektiva industriella processer utgör MITC ett kompletterande stöd, en support, en inkluderande inspiratör med teknisk spetskompetens för både företag, studenter och forskare att dra nytta av och utvecklas vidare genom.

Med lång erfarenhet från internationella verksamheter och VD för ett utländskt bolag har jag byggt upp en ödmjukhet inför och inblick i många olika kulturer. Med 30 år i ledande befattningar kan jag också konstatera att det som ger mest arbetsglädje är att jobba med människor som vill skapa stora resultat, ett positivt engagemang i kombination med ett lika stort allvar med tanke på output och resultat.

Det knyter an till att jag alltid har varit idrottsintresserad, från skidor och golf till cykling och fotboll. Tennis var min stora gren i de sena tonåren med en plats bland de bättre. Det var ändå intressant med kombinationen av soloprestationen i tennis och lagandan i fotboll, som individualister och gruppentreprenörer med ett gemensamt driv, enskilt och tillsammans. Det är det vi idag ser på MITC.

Jag har svårt att hålla tyst om jag ser något som är fel och tar inte lätt på saker, samtidigt som jag ser helst att alla har ett eget driv och tar egna beslut. Människans förmåga att fatta egna beslut är underskattad och jag strävar alltid efter att sätta individens förmåga i centrum. MITC består av starka individer som ytterligare stärks i samarbetet mellan företag, studenter och forskare. MITC är en process.

+46 70-324 54 87 michael.rydell@mitc.se