Mikael Hedelind

Industritekniken på gymnasiet med robotar och programmering ledde så småningom till en magisterexamen på Mälardalens högskola inom datavetenskap. Med inriktning mot AI övergick ett examensarbete på ABB Robotics till anställning och byggandet av robotstationer. De projekt jag arbetade med på ABB Robotics var samverkansprojekt tillsammans med olika högskolor. Efter Robotics återvände jag till MDH för licentiatexamen och olika forskningsprojekt, bland andra projektet Factory-In-A-Box finansierat av ProViking och projekt inom ramen för Robotdalen. 2016 flyttade jag till ABB Corporate Research och arbetade med projekt med koppling till kollaborativa robotar. Bland annat drev jag EU-finansierade projekt inom industrirobotik relaterat till hur man skall lära robotar nya arbetsuppgifter på mer intuitiva/mänskliga sätt. Med EU-projekten väckte också en nyfikenhet för ”andra sidan” och jag har under en längre tid arbetat som utvärderare åt EU Kommissionen, och arbetade ett antal år på Vinnova med finansieringsprogram inom produktion och industriell utveckling. Jag verkade där även som nationell expert mot EU Kommissionens ramverksprogram och representerade Sverige i Bryssel i arbetet med Horizon 2020.

En drivkraft för mig är att arbeta brett och med många olika arbetsuppgifter, med fördel i kompetenta team där jag kan lära mig av dem jag arbetar med. Jag tror starkt på att arbete i så kallat ”Triple helix” är viktigt, där industri, akademi, och offentlig verksamhet arbetar tillsammans för att stärka alla tre områden inom Sverige. Under mitt arbetsliv har jag arbetat över tio år inom industrin med att driva forskning och utveckling av industrirobotik och automation. De forsknings- och utvecklingsprojekt jag drivit inom industrin har typiska varit samverkansprojekt med akademi och andra partner, även internationellt.

När jag återvände till MDH var det för att verka i gränssnittet mellan högskola och industri. Någonstans landar min samlade erfarenhet i att göra akademins resultat tillämpbara för industri och samhälle, där MITC är en viktig spelare i regionen. MITC ger en möjlighet att vara med och ta fram framtidens industriella lösningar, baserat på akademins kunskap och resultat. MITC är en unik plats där högskolan och företagen investerat tillsammans för verklig samverkan. Att ha möjlighet att vara en del av arbetsgrupper med experter från både högskolan och industrin är en ynnest och ger hela tiden möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker.

 

+46 16-15 32 47 mikael.hedelind@mdh.se LinkedIn