Niklas Olsson

Mina huvudintressen har alltid varit automatisering och digitalisering, även om det inte alltid kallats så. Med avklarade högskolestudier, maskiningenjör med inriktning produktion- och produktinveckling samt entreprenörsskola med ekonomi- och juridikstudier, började jag inom industrin. Här talar vi tidigt 2000-tal då automation som vi idag ser den var i sin linda. En förstudie inom Robotdalen kring automation landade i att företagets VD anställde mig för att genomföra hela projektet som produktionschef. När jag något dussin år senare slutade var det som marknadschef och under mellantiden hade jag arbetat på alla företagets avdelningar.

Som leverantör handlade det ofta om att driva projekt mot stora globala bolag och en lärdom från det var vikten av en mentor. Idag arbetar jag själv som ledsagare och mentor, sitter i flera Advisory Boards och hjälper även startupföretag med 20-åringar. Dessa är oerhört inspirerande och alstrar många nya tankar och idéer som jag kan ta med mig till ”senilgrupperna” … Oavsett hur så är det alltid tillfredsställande att kunna hjälpa företagen, det är vad mitt belöningssystem går igång på. Att få utlopp för hela kunskapsbasen både hos mig själv och MITC som helhet ger en enorm kick.

Eftersom jag i mitt yrkesliv arbetat överallt från ledningen till lagret så kan jag med lätthet röra mig genom hierarkierna, vilket är en tillgång. Jag kan ”fiska upp” företag genom att jag ser deras behov, jag väcker deras intresse genom att se på deras utmaningar ur ett – för dem – nytt perspektiv. Nästa steg är att se hur vi kan kombinera olika kompetenser i projekten, där kunskapspaletten som MITC representerar är unik. Det här är det bästa med att ha upparbetade erfarenheter inom områden som till exempel digitalisering som de flesta fortfarande uppfattar som nya.

Sedan 2005 har jag även arbetat med Lean, en bra bas att utgå ifrån. En Lean-satsning i sig aldrig blir ”färdig” medan en insats inom digitalisering kan upplevas som klar, men där det tillkommer kontinuerliga påbyggnaderna. De som idag ser det som orimligt att uppdatera sina system en gång per dag kommer att få ett bryskt uppvaknande. Det här är fördelen med MITC, vi kan hjälpa företagen i deras nuvarande situation eftersom vi kollektivt har en sådan otroligt bred erfarenhet. Vi arbetar mycket med cirkuläritet och hållbarhetsaspekter, vilket är ett måste. Det är en insikt som tyvärr saknas på sina ställen, men det är bara en tidsfråga innan företagen måste adressera även detta. Apropå bryskt uppvaknande …

+46 70 - 323 22 10 niklas.olsson@mitc.se LinkedIn