Svante Sundquist

Min utbildning inom HR med flerårig erfarenhet från Volvo CE i Eskilstuna och Braås kom väl till pass när Mälardalens högskola sökte en resurs för att arbeta med SME-relationer. Det var ursprungligen ett treårsprojekt som när chefen slutade ledde till att jag fick ta över avdelningen. Det gav mig en möjlighet att bygga upp en samverkansfunktion under åtta års tid och när jag slutade hade vi växt från en till tolv personer – 2003 utnämndes vi till bästa samverkansfunktion vid högskoleutvärderingen.

”Energi är framtiden” var det någon som sa och jag tog fasta på det. Det startade med ett uppdrag åt Eskilstuna kommun där vi arbetade med 12 företag. Dessa minskade sin energianvändning med i genomsnitt 33 procent och för detta fick vi av Energimyndigheten pris som det projekt (av 63) som givit den största besparingen. Detta utvecklades sedan till ett startup-företag med uppdrag som nationell energieffektiviseringsambassadör åt Energimyndigheten. I uppdraget ingick bland annat en resa till Kalifornien för att berätta för ett antal borgmästare hur vi i Sverige arbetar med energibesparing.

Parallellt arbetade jag med Sustainable Business Mälardalen där vi bland annat genomförde en förstudie om elektrifiering av öar i Mekongdeltat, arbetade med småskalig biogasproduktion i Kalahariöknen och hjälpte Botswanas miljödepartement att ta fram ett ramverk för att följa upp luftkvalitet, idag implementerat och klart.

En kärnfråga för mig är kompetens, det vill säga kunskap i kombination med förmåga och vilja. Ska det bli något av ett bygge så krävs det en kritisk volym av kompetens som kompletterar varandra och vill samma sak. Det är drivkraften för mig och detta finns på MITC.

I uppbyggnaden av MITC har jag bidragit med förmågan att se nya möjligheter och omsätta dem som en del av strukturbygget kring kompetensförsörjning och utveckling av industrin. Det handlar om att se och kunna matcha projekt och idéer för att bygga system, också i en internationell kontext. Jag initierade bland annat samverkan med European Digital Industrty Alliance som består av sex MITC-liknande organisationer från sex olika länder.

Idag arbetar jag främst med Transmission och vårt fokus på hur regionens leverantörer ska kunna dra nytta av teknikskiftet inom fordonsindustrin med uppkopplade, autonoma och elektrifierade fordon. Mitt andra projekt är Premium där vi fortbildar nyckelpersoner i produktion inom Industri 4.0; tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping tar Mälardalens högskola fram 21 fortbildningskurser i smart produktion, exempelvis inom IoT, Big data, simulering, Industri 4.0, XR med mer.

En kvinnlig borgmästare i USA som jag hade äran att äta lunch med beskrev min gärning enlig följande: ”Du samlar människor som tillsammans tar sig an en samhällsutmaning.” Det är en beskrivning av mitt arbete som jag är stolt över.

+46 76 946 18 75 svante.sundquist@mitc.se LinkedIn