Ulrika Allgren Strand

Effekterna av finanskrisen 2008 var en av anledningarna som gjorde att MITC etablerades och en av initiativtagarna var Eskilstuna Fabriksförening där jag då hade min tjänst. När MITC sedan behövde den typ av hjälp som jag kunde erbjuda – hemsideshantering, medlemsadministration, ekonomiassistans – så följde jag med in i det nya bolaget.

Jag är utbildad undersköterska men intresset drog mig mot ekonomi, marknadsföring och pedagogik med olika kurser på Mälardalens högskola. Jag har arbetat med samordning vid flera olika branschorganisationer, som konferenskoordinator och som vd assistent/administratör på bemannings- och rekryteringsföretag. Förvisso ganska brett men också färdigheter som i mångt och mycket kommer till nytta på MITC. Som kansliansvarig för branschorganisationer har jag mött många slags företag liksom representanter för stat och kommun vilket jag har nytta av idag. Jag kan lite om mycket, brukar jag säga!

Familj, vänner, trädgård, golf, inredning och skogspromenader upptar det mesta av min fritid. Sedan tränar jag också. Ibland …

Under åren har MITC utvecklats fantastiskt och mina arbetsuppgifter med det. Idag ligger fokus på ansvaret för de mjuka delarna i vårt Tech Center, eventkoordinering, inköp, lokaladministration samt olika former av stöd till våra projekt. Enklast uttryckt utgör jag MITCs backoffice.

+46 76 001 60 06 ulrika.strand@mitc.se LinkedIn