Vincent Adoue

Frankrike är mitt hemland, men närmast kommer jag från Spanien efter ett antal år av arbete och studier. Sverige är det senaste (sista?) landet i en livsresa som inneburit att jag levt halva mitt liv utanför Frankrike. Det har skett av egen vilja och inneburit att jag fått inblick i såväl samhälle, kultur, akademi och näringsliv från flera länder. Dessutom har det haft den fördelen att jag lärt mig flera språk. Jag har en Master of Science i ”Materials Science” med inriktning på metallurgi i bagaget liksom en lång erfarenhet från industrin, framför allt i Sverige med tolv år på ett av MITCs partnerföretag.

Privat så älskar jag sport, särskilt om det är en boll inblandad. Var det någon som sa Barcelona? Annars är det främst basket som är min grej, även om jag numera både är äldst och kortast i gänget. Framförallt uppskattar jag den sociala biten, men även tävlandet. Det omfattar träningen, förberedelserna och den gemensamma målsättningen. Det är inte helt olikt mitt arbete och verksamheten här. Jag vill se mer av fler företag som jobbar för en gemensam framtid utan att se sig som konkurrenter. Med flera företag samtidigt i projekten bidrar vi till gemensamma resultat och erfarenhetsspridning eftersom även specifika projekt alltid har inslag av generella fördelar för alla att ta del av.

Trots ingenjörsutbildningar från både Frankrike och Spanien har jag aldrig sett något liknande upplägg som MITC. Här är jag både en del av akademin och näringslivet utanför, en neutral arena som är mer öppen än både forskargrupperingar och interna företagsprojekt. Tech Center påminner om min yrkeskarriär med sin labbmiljö men med en helt annan uppsättning av ny teknik; i det sammanhanget känns metallurgi lite old school … Automatisering, digitalisering, robotisering – allt i kombination med människor som är 100 procent dedikerade och oerhört duktiga. Det gäller både företag och akademi med forskare, ingenjörer och tekniker som beforskar och tillämpar resultaten inom de utmaningsområden som industrins experter har identifierat.

+46 79 - 334 43 02 vincent.adoue@mitc.se LinkedIn