MITC förbereder sig för framtiden med ny VD och ordförande!

Pressmeddelande · 4 maj 2022

Efter 10 framgångsrika år är det dags att ta nästa steg! Mälardalen Industrial Technology Center växlar upp sin verksamhet i sitt Tech Center i Munktellområdet och dubblar ytorna till 2000 kvm, de nya lokalerna väntas stå klara och invigas under första halvåret 2023. MITC har en anpassad och vinnande struktur med partners från industrin, två kommuner, Region Sörmland och ett nytt universitet som står för kompetensbasen. MITC Tech Center erbjuder faciliteter, teknik och kompetenser som möjliggör att driva projekt i samverkan med de större industriföretagen och de så kallade SMF företagen (små och medelstora företag).
I samband med uppväxlingen stärks ledningsresurserna genom att Michael Rydell efter 10 år lämnar över VD rollen till Anna Bird från och med första maj. Michael tar i stället över som arbetande styrelseordförande efter Johan Ancker.

Michael Rydell och Anna Bird har tillsammans utvecklat verksamheten under de första 10 åren. Anna Bird har som verksamhetsledare för MITCs verksamhet på Mälardalens Universitet bidragit med att stärka samverkan och industriperspektivet i akademin.  Rollen som verksamhetsledare för MITC på Mälardalens Universitet är mycket viktig och rekrytering för att ersätta Anna Bird pågår.

Michael Rydell säger i en kommentar,

  • Anna har en lämplig bakgrund som VD för MITC, hon har haft en viktig roll i uppbyggnaden av MITC, både på Mälardalens Universitet, samt utvecklingen av MITC. Anna har ett dedikerat intresse för samproduktion samt ett driv och intresse att fortsätta MITC utveckling mellan universitetet och industrin både på strategisk och operativ nivå.

MITC utvecklar och driver projekt i samverkan mellan industri och akademi där medarbetare i företagen, forskare, lärare samt studenter på MDU får en unik möjlighet att tillsammans samproducera i tekniska utvecklings- och forskningsprojekt inom det som kallas Smart Produktion. Framtidens produktionssystem har ett stort inslag av robotik, automation, digitalisering och hållbarhet. Detta kräver specifik och tvärvetenskaplig kompetens.

Anna Bird säger i en kommentar,

  • MITCs verksamhet och position är uppbyggd av skickliga, dynamiska och nyfikna kollegor vilket är nyckeln till vår framgång, tillsammans tar vi oss an framtiden!

 


Eskilstuna 2022-05-02

 

 

Michael Rydell 

Ordförande styrelsen

Anna Bird

VD

 

Ytterligare kommentarer kan lämnas av: 

Michael Rydell 070 324 54 87 eller Anna Bird 073 662 06 54    

MITC drivs av industrin i Mälardalen och Mälardalens universitet med huvudsäte i Eskilstuna. Här finns vårt Tech Center, en investering i en fysisk plats för framtidens kompetens, teknik, innovation och utveckling. Vår verksamhet bygger på samverkan mellan industri, akademi och samhälle. Våra partners är Volvo CE; Volvo GTO, GKN, Alfa Laval, Hexagon, Alvenius, Fuji Autotech, Eskilstuna Elektronikpartner, Eskilstuna kommun, Köpings kommun och Region Sörmland. MITC är en inkluderande miljö där människor och teknik möts för att utforska och implementera nya kunskaper, processer och innovationer. Vi har förmågan att skapa projektgrupper med kompetens från industri, akademi och institut som ger lärande och resultat för alla medverkande parter.

Bildmaterial

Ladda ner

Från vänster: Michael Rydell, Anna Bird & Johan Ancker

Ladda ner

Tech Center

Ladda ner

FESTO Cyber physical factory

Ladda ner

Hololens & industrirobot

Bilderna får endast användas i sammanhang kopplade till MITC, kontakta oss om du är tveksam över användningen.