Nordens Smarta produktionslabb konfererar i Eskilstuna!

Pressmeddelande · 17 november 2021

Under onsdagen och torsdagen samlas ca 40 personer från alla Nordens länder på MITC i Eskilstuna. Gemensamt för dem är att de alla driver utbildnings- och forskningslabb för den nya smarta effektiva och resurssnåla tillverkningen, (IoT, big data, AI, AR/VR etc). De flesta kommer från olika universitet, högskolor och forskningsinstitut, men också företag som till exempel Northvolt är med bland deltagarna.

Labben är bland annat till för att utbilda framtidens ingenjörer, men har även till uppgift att fortbilda teknisk personal inom industrin i de nya teknikerna. Syftet är att visa på möjligheterna med dessa och hur de kan användas för utveckling i industriföretagen.
På agendan står utbildning, nätverkande och erfarenhetsutbyte.
Konferensen är ett samarrangemang mellan MITC, Mälardalen högskola och Festo.

Mer information och vidare kontakt

Om eventet och teknikens möjligheter

Mikael Hedelind, 016-15 32 47, mikael.hedelind@mdh.se

För besök, allmänna frågor

Ulrika Strand, 076-001 60 06, ulrika.strand@mitc.se